GS LI: héél Zuidoost Nederland Technologische To

Maastricht – Het Kabinet moet zich bij het stimuleren van een Technologische Topregio richten op geheel Zuidoost Nederland en niet alleen op Eindhoven/Zuidoost-Brabant. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten in Limburg vandaag in een eerste reactie op de Miljoenennota. “De internationale driehoek Eindhoven – Leuven –Aken heeft de potentie om uit te groeien tot een Europese topregio. Het is daarom niet te begrijpen dat in de begroting van Economische Zaken in tegenstelling tot de nota Pieken in de Delta, niet meer wordt gesproken over de innovatiemogelijkheden van Zuidoost Nederland. De aanwezigheid van toonaangevende R&D-bedrijven (Océ, DSM, Sabic) in Limburg en het feit dat de universiteiten van Maastricht, Hasselt, Aken en Luik samen 78.000 studenten opleiden, staan garant voor een Europese toptechnologische regio die de wereldconcurrentie aan kan. Deze regio verdient meer aandacht van het kabinet zowel in Den Haag als in Brussel”, aldus het College.

Decentralisatie
Het College van GS van Limburg schrijft verder in de brief aan fractievoorzitters van de politieke partijen en de Limburgse kamerleden dat het zorgen heeft over de wijze waarop de rijksoverheid taken decentraliseert naar de Provincies. “De Provincie staat positief tegenover verdergaande inzet van decentralisatie en deregulering. Maar niet overal komt de decentralisatie uit de verf. Daarbij wordt het waarmaken van de rijksambities gedwarsboomd doordat het rijk onvoldoende middelen beschikbaar stelt of bezuinigingen doorvoert die een goede uitvoering in de weg staan. Kortom het kan niet zo zijn dat het zoet voor het rijk is en het zuur voor de Provincie”, zo staat in de brief. Het College noemt in de brief voorbeelden als de decentralisatie van de jeugdzorg naar provincies, die tegelijkertijd gepaard gaat met een bezuiniging van acht procent.

Welvaart is voor vele burgers niet meer vanzelfsprekend. Kabinetsmaatregelen grijpen diep in in de persoonlijke omstandigheden van burgers. Het College van Gedeputeerde Staten roept het kabinet op om voor stimulerend te zijn voor Limburg en de Limburgers en de regio in staat te stellen de kansen te grijpen die zich voordoen. Het gegeven dat er geen extra kortingen komen op de uitkeringen uit het Provinciefonds en het Gemeentefonds en een aantal aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector niet doorgaan, is daarbij een hoopvol gegeven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg