EVO/KNV/TLN: Kabinet remt economische groei

Den Haag – Mobiliteit is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde voor economische groei. De begroting van Verkeer en Waterstaat blijft dan ook grotendeels intact. EVO, KNV en TLN vragen zich echter af of het kabinet voldoende beseft dat allerlei andere kabinetsvoorstellen de economische groei in gevaar brengen. Net als vorig jaar ligt ook in 2005 het accent op onderhoudswerkzaamheden. De winst die hieruit behaald wordt, dreigt echter teniet worden gedaan door voorstellen die het logistiek proces frustreren.

EVO, KNV en TLN maken zich ernstige zorgen over de afschaffing van het grijs kenteken, verdere beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, ondoordachte antiterrorismemaatregelen en het achterblijven van investeringen in nieuwe infrastructuur.

Weer geen geld voor investeringen infrastructuur
Ten slotte trekt de erfenis uit het verleden met betrekking tot achterstallig onderhoud nog steeds een zware wissel op investeringen in nieuwe infrastructuur. In 2005 is 668 miljoen euro beschikbaar voor onderhoud aan de wegen en de bedoeling is dat het achterstallig onderhoud voor eind 2007 met 45 procent is verminderd. Deze inhaalslag beperkt vanzelfsprekend de mogelijkheden om te investeren in nieuwe infrastructuur. Ook een meevaller van bijna 1 miljard euro door doelmatiger aan te besteden, wordt niet gebruikt om knelpunten in de infrastructuur op te lossen.

Grijs kenteken handhaven
Verlaging van de vennootschapsbelasting is een goed plan, maar voor de financiering mag onder geen enkele voorwaarde het grijs kenteken worden afgeschaft. Afschaffing van het grijs kenteken maakt de bedrijfsauto al gauw veertig procent duurder en zorgt voor een verschuiving van lasten naar het midden- en kleinbedrijf. Het kabinet moet voor verlaging van de vennootschapsbelasting een alternatieve dekking zoeken.

Terrorismebestrijding moet ondernemer niet frustreren
Samenleving en bedrijfsleven zijn gebaat bij efficiënte terrorismebestrijding. Daarbij moet Nederland ervoor waken dat de controle op naleving van maatregelen ertoe leidt dat nieuwe regelgeving het logistiek proces van de ondernemer onnodig frustreert. Een goed voorbeeld daarvan is de ISPS-code, gericht op beveiliging van havens en schepen. De Amerikaanse overheid heeft Nederland op de zwarte lijst geplaatst, samen met landen als de Kaaiman Eilanden, Thailand en Bolivia. Reden is de late gegevensverstrekking door de Nederlandse overheid.

Regulering gevaarlijke stoffen vraagt om realisme
Ook bij regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen frustreert de Nederlandse overheid het logistiek proces. Het Rijk laat zich leiden door de emotionele beleving dat het vervoer van gevaarlijke stoffen steeds meer risico´s oplevert voor de samenleving. En dat terwijl de situatie in Nederland veiliger is dan in overige Europese lidstaten. Desondanks gaan de huidige kabinetsplannen uit van nog meer beperkende maatregelen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geen overbodige luxe. De Nederlandse economie kan simpelweg niet zonder.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gezamenlijk persbericht van EVO, KNV EN TLN

EVO/KNV/TLN: Kabinet remt economische groei | Infrasite

EVO/KNV/TLN: Kabinet remt economische groei

Den Haag – Mobiliteit is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde voor economische groei. De begroting van Verkeer en Waterstaat blijft dan ook grotendeels intact. EVO, KNV en TLN vragen zich echter af of het kabinet voldoende beseft dat allerlei andere kabinetsvoorstellen de economische groei in gevaar brengen. Net als vorig jaar ligt ook in 2005 het accent op onderhoudswerkzaamheden. De winst die hieruit behaald wordt, dreigt echter teniet worden gedaan door voorstellen die het logistiek proces frustreren.

EVO, KNV en TLN maken zich ernstige zorgen over de afschaffing van het grijs kenteken, verdere beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, ondoordachte antiterrorismemaatregelen en het achterblijven van investeringen in nieuwe infrastructuur.

Weer geen geld voor investeringen infrastructuur
Ten slotte trekt de erfenis uit het verleden met betrekking tot achterstallig onderhoud nog steeds een zware wissel op investeringen in nieuwe infrastructuur. In 2005 is 668 miljoen euro beschikbaar voor onderhoud aan de wegen en de bedoeling is dat het achterstallig onderhoud voor eind 2007 met 45 procent is verminderd. Deze inhaalslag beperkt vanzelfsprekend de mogelijkheden om te investeren in nieuwe infrastructuur. Ook een meevaller van bijna 1 miljard euro door doelmatiger aan te besteden, wordt niet gebruikt om knelpunten in de infrastructuur op te lossen.

Grijs kenteken handhaven
Verlaging van de vennootschapsbelasting is een goed plan, maar voor de financiering mag onder geen enkele voorwaarde het grijs kenteken worden afgeschaft. Afschaffing van het grijs kenteken maakt de bedrijfsauto al gauw veertig procent duurder en zorgt voor een verschuiving van lasten naar het midden- en kleinbedrijf. Het kabinet moet voor verlaging van de vennootschapsbelasting een alternatieve dekking zoeken.

Terrorismebestrijding moet ondernemer niet frustreren
Samenleving en bedrijfsleven zijn gebaat bij efficiënte terrorismebestrijding. Daarbij moet Nederland ervoor waken dat de controle op naleving van maatregelen ertoe leidt dat nieuwe regelgeving het logistiek proces van de ondernemer onnodig frustreert. Een goed voorbeeld daarvan is de ISPS-code, gericht op beveiliging van havens en schepen. De Amerikaanse overheid heeft Nederland op de zwarte lijst geplaatst, samen met landen als de Kaaiman Eilanden, Thailand en Bolivia. Reden is de late gegevensverstrekking door de Nederlandse overheid.

Regulering gevaarlijke stoffen vraagt om realisme
Ook bij regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen frustreert de Nederlandse overheid het logistiek proces. Het Rijk laat zich leiden door de emotionele beleving dat het vervoer van gevaarlijke stoffen steeds meer risico´s oplevert voor de samenleving. En dat terwijl de situatie in Nederland veiliger is dan in overige Europese lidstaten. Desondanks gaan de huidige kabinetsplannen uit van nog meer beperkende maatregelen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geen overbodige luxe. De Nederlandse economie kan simpelweg niet zonder.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gezamenlijk persbericht van EVO, KNV EN TLN