Twijfels over succes milieuhandhaving

Den Haag – Nog niet alle fracties in de Tweede Kamer hebben vertrouwen in een succesvolle afronding van de professionalisering van de milieuhandhaving op 1 januari 2005. De periode tot 1 januari 2005 is kort en de activiteiten die een aantal organisaties nog moet verrichten om aan de kwaliteitscriteria te voldoen is fors, zo lieten veel Kamerleden verantwoordelijk staatssecretaris Van Geel van VROM weten in een algemeen overleg afgelopen donderdag. Van Geel deelt de kritiek niet. Volgens hem liggen betrokken handhavingsorganisaties op schema.

Nieuwe wet
Mocht echter blijken dat bepaalde instanties niet voldoen aan de gemaakte afspraken dan grijpen of de provincies of de staatssecretaris Van Geel in op basis van de Wet Handhavingsstructuur. De Kamer behandelt deze wet begin november. CDA-Kamerlid Spies merkte hierbij op dat kwalitatief hoogstaande handhavingsorganisaties uiteraard belangrijk zijn maar dat het uiteindelijk gaat om het resultaat. Zij volgt dan ook met interesse de idee van de provincie Limburg om één handhavingsdienst voor water en milieu op te richten waarin alle handhavingspartners participeren.

Integriteit
PvdA’er Samsom kaartte het probleem aan van de bestuurlijke integriteit. Handhavers die optreden tegen illegale situaties worden nog regelmatig door bestuurders tegengewerkt. Dit tast de geloofwaardigheid aan van de overheid als handhaver. Daarom moet daar krachtig tegen opgetreden worden. Minister Dekker en Van Geel plaatsten vraagtekens bij de schaal waarop dit volgens Samsom voorkomt, maar zij ondersteunen zijn pleidooi om dit te voorkomen. Minister Dekker gaat dit onderwerp bespreken met IPO en VNG. De staatssecretaris wees in dit verband op het 2e lijnstoezicht van de VROM-inspectie op gemeenten en provincies waar dit aspect eveneens wordt meegenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht IPO

Twijfels over succes milieuhandhaving | Infrasite

Twijfels over succes milieuhandhaving

Den Haag – Nog niet alle fracties in de Tweede Kamer hebben vertrouwen in een succesvolle afronding van de professionalisering van de milieuhandhaving op 1 januari 2005. De periode tot 1 januari 2005 is kort en de activiteiten die een aantal organisaties nog moet verrichten om aan de kwaliteitscriteria te voldoen is fors, zo lieten veel Kamerleden verantwoordelijk staatssecretaris Van Geel van VROM weten in een algemeen overleg afgelopen donderdag. Van Geel deelt de kritiek niet. Volgens hem liggen betrokken handhavingsorganisaties op schema.

Nieuwe wet
Mocht echter blijken dat bepaalde instanties niet voldoen aan de gemaakte afspraken dan grijpen of de provincies of de staatssecretaris Van Geel in op basis van de Wet Handhavingsstructuur. De Kamer behandelt deze wet begin november. CDA-Kamerlid Spies merkte hierbij op dat kwalitatief hoogstaande handhavingsorganisaties uiteraard belangrijk zijn maar dat het uiteindelijk gaat om het resultaat. Zij volgt dan ook met interesse de idee van de provincie Limburg om één handhavingsdienst voor water en milieu op te richten waarin alle handhavingspartners participeren.

Integriteit
PvdA’er Samsom kaartte het probleem aan van de bestuurlijke integriteit. Handhavers die optreden tegen illegale situaties worden nog regelmatig door bestuurders tegengewerkt. Dit tast de geloofwaardigheid aan van de overheid als handhaver. Daarom moet daar krachtig tegen opgetreden worden. Minister Dekker en Van Geel plaatsten vraagtekens bij de schaal waarop dit volgens Samsom voorkomt, maar zij ondersteunen zijn pleidooi om dit te voorkomen. Minister Dekker gaat dit onderwerp bespreken met IPO en VNG. De staatssecretaris wees in dit verband op het 2e lijnstoezicht van de VROM-inspectie op gemeenten en provincies waar dit aspect eveneens wordt meegenomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht IPO