Verkeersveiligheid topprioriteit bij VenW

Den Haag – Een permanente verbetering van de verkeersveiligheid. Dat is de hoofdlijn van het veiligheidsbeleid bij Verkeer en Waterstaat. Op 13 oktober 2004 is er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over verkeersveiligheid waarbij onder meer de stand van zaken wordt besproken. Vanmiddag is hierover een brief aan de Tweede Kamer verzonden.

De doelstelling voor 2010 is dat er per jaar in Nederland niet meer dan 900 doden en 17.000 ziekenhuisgewonden vallen in het verkeer. Voor 2020 is de ambitie van Peijs dat er nog maximaal 640 doden en 13.500 ziekenhuisgewonden per jaar vallen. De komende tijd zal het accent in het verkeersveiligheidsbeleid liggen op maatregelen op het gebied van gedrag en voertuig. Daarnaast moeten maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een grotere rol gaan spelen.

In de brief aan de Tweede Kamer wordt uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de verschillende onderdelen uit het beleid. Ook zit er een verkenning bij die de Adviesdienst Verkeer en Vervoer heeft uitgevoerd over het puntenrijbewijs. Daaruit blijkt dat het in Nederland beoogde systeem waarin iemand bij het tweede ernstige verkeersdelict het rijbewijs kwijtraakt, effectiever en goedkoper is dan de puntenstelsels die in enkele omringende landen gelden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Verkeersveiligheid topprioriteit bij VenW | Infrasite

Verkeersveiligheid topprioriteit bij VenW

Den Haag – Een permanente verbetering van de verkeersveiligheid. Dat is de hoofdlijn van het veiligheidsbeleid bij Verkeer en Waterstaat. Op 13 oktober 2004 is er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over verkeersveiligheid waarbij onder meer de stand van zaken wordt besproken. Vanmiddag is hierover een brief aan de Tweede Kamer verzonden.

De doelstelling voor 2010 is dat er per jaar in Nederland niet meer dan 900 doden en 17.000 ziekenhuisgewonden vallen in het verkeer. Voor 2020 is de ambitie van Peijs dat er nog maximaal 640 doden en 13.500 ziekenhuisgewonden per jaar vallen. De komende tijd zal het accent in het verkeersveiligheidsbeleid liggen op maatregelen op het gebied van gedrag en voertuig. Daarnaast moeten maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een grotere rol gaan spelen.

In de brief aan de Tweede Kamer wordt uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de verschillende onderdelen uit het beleid. Ook zit er een verkenning bij die de Adviesdienst Verkeer en Vervoer heeft uitgevoerd over het puntenrijbewijs. Daaruit blijkt dat het in Nederland beoogde systeem waarin iemand bij het tweede ernstige verkeersdelict het rijbewijs kwijtraakt, effectiever en goedkoper is dan de puntenstelsels die in enkele omringende landen gelden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat