Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn

Amsterdam – De bewoners langs de bouwputten van de Noord/Zuidlijn in de Ferdinand Bolstraat, op de Vijzelgracht en het Rokin krijgen een financiële vergoeding voor de overlast die zij ondervinden van de bouwwerkzaamheden. De vergoeding bedraagt € 40,35 per maand. De regeling – voluit Bijdrageregeling bouwactiviteiten Noord/Zuidlijn geheten – begint in de maand waarin gestart werd met het maken van de diepwanden van de metrostations en duurt tot de voltooiing daarvan. In de Ferdinand Bolstraat is dat een aaneengesloten periode, aan de Vijzelgracht en het Rokin zijn er twee bouwperioden met een onderbreking. De regeling geldt alleen voor bewoners.

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn
Op 16 juni van dit jaar ging de gemeenteraad akkoord met de financiële prognose van de Noord/Zuidlijn tot 2012. In deze prognose is een bedrag van € 4 miljoen opgenomen om extra maatregelen te nemen om de overlast van de bouwactiviteiten voor de omgeving te beperken, de zogenoemde Leefbaarheidsmaatregelen. De maatregelen zijn nodig omdat, nu het proces van het maken van de diepwanden vordert steeds duidelijker wordt dat de werkzaamheden een zware belasting vormen voor de woon– en werkomstandigheden langs de bouwplaatsen. Op deze plaatsen wordt de gehele dag en een deel van de avond gewerkt. De bijdrageregeling maakt deel uit van een veel breder pakket aan maatregelen om de leefbaarheid rond de bouwlocaties te verbeteren. Daarbij gaat het allereerst om een aantal algemene maatregelen zoals extra geluidsisolatie, beveiligingsmaatregelen, het wassen van ramen en medewerking aan evenementen. Daarnaast kunnen in individuele gevallen maatregelen “op maat” noodzakelijk zijn, zoals het aanbieden van tijdelijke woon– of werkruimte, bieden van hulp aan ouderen en gehandicapten, bestrijding van ongedierte en plaatsen van pompen bij wateroverlast.

Mark van der Horst (wethouder Noord/Zuidlijn): “We proberen met deze maatregelen de hinder en overlast voor de bewoners langs deze 3 stations van de Noord/Zuidlijn te verkleinen. Daarnaast proberen we met simpele dingen veel ergernissen te voorkomen en/of voor zijn. Dit allemaal, neemt echter niet weg dat daar waar er gebouwd wordt sprake is van overlast”.

In de Ferdinand Bolstraat is in de afgelopen periode al een begin gemaakt met het terugdringen van de overlast. Aan het eind van deze maand zullen op 58 etages geluidisolerende ramen zijn geplaatst. In totaal gaat het hierbij om circa 180 (voorzet)ramen. Van de mogelijkheden om in de rust van een kantoor in het Wibauthuis de (thuis)werkzaamheden te verrichten of in een hotel te overnachten wordt inmiddels gebruik gemaakt. Begin september zijn alle ramen van de woningen en winkels in de Ferdinand Bolstraat gereinigd door een glazenwasser.

Deze leefbaarheidsmaatregelen zijn niet bedoeld om financiële schade als gevolg van de aanleg van de Noord/Zuidlijn te compenseren. Daarvoor is bij het aanlegbesluit van de metrolijn in 2001 een schaderegeling in het leven geroepen. Ondernemers en bewoners kunnen een beroep doen op de schaderegeling als er sprake is van planschade, bouwschade of schade als gevolgd van omzetdaling.

Duur
De financiële bijdrage wordt toegekend voor de periode van de aanleg van de diepwanden voor de stations. Met betrekking tot de overige stations zal in een later stadium een besluit over het al dan niet toepassen van dezelfde maatregelen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur bespreekt op 6 oktober de regeling waarin voorzien wordt in de financiële tegemoetkoming. Op 3 november spreekt de gemeenteraad zich uit over de bijdrageregeling. Na goedkeuring door de gemeenteraad is de regeling van kracht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn | Infrasite

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn

Amsterdam – De bewoners langs de bouwputten van de Noord/Zuidlijn in de Ferdinand Bolstraat, op de Vijzelgracht en het Rokin krijgen een financiële vergoeding voor de overlast die zij ondervinden van de bouwwerkzaamheden. De vergoeding bedraagt € 40,35 per maand. De regeling – voluit Bijdrageregeling bouwactiviteiten Noord/Zuidlijn geheten – begint in de maand waarin gestart werd met het maken van de diepwanden van de metrostations en duurt tot de voltooiing daarvan. In de Ferdinand Bolstraat is dat een aaneengesloten periode, aan de Vijzelgracht en het Rokin zijn er twee bouwperioden met een onderbreking. De regeling geldt alleen voor bewoners.

Leefbaarheidsmaatregelen Noord/Zuidlijn
Op 16 juni van dit jaar ging de gemeenteraad akkoord met de financiële prognose van de Noord/Zuidlijn tot 2012. In deze prognose is een bedrag van € 4 miljoen opgenomen om extra maatregelen te nemen om de overlast van de bouwactiviteiten voor de omgeving te beperken, de zogenoemde Leefbaarheidsmaatregelen. De maatregelen zijn nodig omdat, nu het proces van het maken van de diepwanden vordert steeds duidelijker wordt dat de werkzaamheden een zware belasting vormen voor de woon– en werkomstandigheden langs de bouwplaatsen. Op deze plaatsen wordt de gehele dag en een deel van de avond gewerkt. De bijdrageregeling maakt deel uit van een veel breder pakket aan maatregelen om de leefbaarheid rond de bouwlocaties te verbeteren. Daarbij gaat het allereerst om een aantal algemene maatregelen zoals extra geluidsisolatie, beveiligingsmaatregelen, het wassen van ramen en medewerking aan evenementen. Daarnaast kunnen in individuele gevallen maatregelen “op maat” noodzakelijk zijn, zoals het aanbieden van tijdelijke woon– of werkruimte, bieden van hulp aan ouderen en gehandicapten, bestrijding van ongedierte en plaatsen van pompen bij wateroverlast.

Mark van der Horst (wethouder Noord/Zuidlijn): “We proberen met deze maatregelen de hinder en overlast voor de bewoners langs deze 3 stations van de Noord/Zuidlijn te verkleinen. Daarnaast proberen we met simpele dingen veel ergernissen te voorkomen en/of voor zijn. Dit allemaal, neemt echter niet weg dat daar waar er gebouwd wordt sprake is van overlast”.

In de Ferdinand Bolstraat is in de afgelopen periode al een begin gemaakt met het terugdringen van de overlast. Aan het eind van deze maand zullen op 58 etages geluidisolerende ramen zijn geplaatst. In totaal gaat het hierbij om circa 180 (voorzet)ramen. Van de mogelijkheden om in de rust van een kantoor in het Wibauthuis de (thuis)werkzaamheden te verrichten of in een hotel te overnachten wordt inmiddels gebruik gemaakt. Begin september zijn alle ramen van de woningen en winkels in de Ferdinand Bolstraat gereinigd door een glazenwasser.

Deze leefbaarheidsmaatregelen zijn niet bedoeld om financiële schade als gevolg van de aanleg van de Noord/Zuidlijn te compenseren. Daarvoor is bij het aanlegbesluit van de metrolijn in 2001 een schaderegeling in het leven geroepen. Ondernemers en bewoners kunnen een beroep doen op de schaderegeling als er sprake is van planschade, bouwschade of schade als gevolgd van omzetdaling.

Duur
De financiële bijdrage wordt toegekend voor de periode van de aanleg van de diepwanden voor de stations. Met betrekking tot de overige stations zal in een later stadium een besluit over het al dan niet toepassen van dezelfde maatregelen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur bespreekt op 6 oktober de regeling waarin voorzien wordt in de financiële tegemoetkoming. Op 3 november spreekt de gemeenteraad zich uit over de bijdrageregeling. Na goedkeuring door de gemeenteraad is de regeling van kracht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam