Deelnemersraden vragen intrekking pensioenplannen

Woerden – De deelnemersraden van de pensioenfondsen in bouw, hout en woondiensten vragen het kabinet zijn pensioenplannen in te trekken. Die leiden ertoe, aldus een gezamenlijke brief, dat niemand nog vóór z’n 65e kan uittreden, ook niet ‘de vele honderdduizenden werknemers die reeds op 15- of 16-jarige leeftijd met werken beginnen’.

Voor de bouw is de ondertekenaar de deelnemersraad van het Bedrijfspensioenfonds Bouw, het ‘inspraakorgaan’ namens gepensioneerden, slapers en werkenden. Gezamenlijk vertegenwoordigen de raden enkele honderdduizenden deelnemers. Een kopie van hun brief hebben de raden naar de Tweede Kamer gestuurd.

De deelnemersraden vragen het kabinet met klem af te zien van de ingrepen in het pensioenstelsel. Zij twijfelen aan de juridische houdbaarheid van de dubbele belastingheffing, zowel op de premie als op de uitkering van vroegpensioen. Maar zij vinden dat de fondsbesturen, CAO-partners, hebben laten zien dat ze de vergrijzing het hoofd weten te bieden: door de omslaggefinancierde VUT om te bouwen naar kapitaalgedekt vroegpensioen is in veel gevallen de uittredingsleeftijd al gestegen. Nu het kabinet een eind wil maken aan de fiscale bevoordeling van de premie én aan de collectieve deelname stijgen de premies tot een hoogte ‘die voor werkgever en werknemer niet meer is op te brengen’, aldus de deelnemersraden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht FNV Bouw