VIA BELGICA – de Romeinse weg in Zuid-Limburg

Maastricht – De Via Belgica is één van de belangrijkste wegen uit de Romeinse tijd in Noordwest-Europa. Deze route liep van de Franse kust door België en Zuid-Limburg naar de Rijn in Duitsland. De enige rivier die overbrugd moest worden, was de Maas. De beste plaats om dat te doen, was de plek waar nu Maastricht ligt. Vanaf Maastricht liep de weg naar het oosten: via het dal van de Geul langs Valkenburg naar Voerendaal, Heerlen en naar Rimburg. Van daar ging deze Via Belgica verder naar Keulen, waar de weg ophield bij de Rijn.

Tussen 1999 en 2003 zijn in Zuid-Limburg opgravingen uitgevoerd om de Via Belgica beter in kaart te brengen: de Maasbrug in Maastricht (1999-2000), stukken van de weg in Houthem, Voerendaal en Rimburg (2002-2003) en het Vrijthof in Maastricht (2003).

De Provincie wil samen met de betrokken partners de Via Belgica ‘tastbaar’ maken voor het publiek. Dit betekent naast bescherming en behoud van de archeologische waarden, onderzoeken wat de Via Belgica nog meer kan bieden. Voor beelden hiervan zijn: de Via Belgica betrekken bij nieuwe innovatieve toeristische produkten, bij planologische ontwikkelingen (nieuwe bebouwing met bijvoorbeeld een Romeins tintje of straatnamen), lesprogramma’s voor scholen etc. De tentoonstelling is een eerste invulling om het Limburgse publiek te informeren over het belang van deze Romeinse weg.

In de tentoonstellingsruimte bij de entree van het Gouvernement staan ter gelegenheid van de expositie Via Belgica reconstructies van de Romeinse weg, een Romeinse mijlpaal , de Romeinse brug van Maastricht en een Romeinse ijzersmeltoven opgesteld. In vitrines zijn vondsten tentoongesteld die langs de weg zijn gevonden (een graf en een waterput), deel uitmaakten van de brug (paalschoenen) of getuigen van Romeinse industriële activiteiten (ijzeren voorwerpen en glaswerk).

Audiovisuele presentaties van het Via Belgica project en de opgraving van de Romeinse brug in Maastricht geven een goede indruk van het archeologisch onderzoek van de weg en de Maasbrug. Speciaal voor de expositie is een tijdvenster gemaakt, waarin met behulp van een “touch screen” iedereen kennis kan maken met de brug, de weg en het laat-Romeinse fort van Maastricht. Daarnaast is het lakprofiel, dat onlangs in Voerendaal vervaardigd is van een doorsnede van de Via Belgica, voor het eerst in het openbaar te zien.

Op 16 september 2004 om 16.00 verrichtten gedeputeerde Odile Wolfs en wethouder Jean Jacobs van de gemeente Maastricht de openingshandeling in het Gouvernement.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

VIA BELGICA – de Romeinse weg in Zuid-Limburg | Infrasite

VIA BELGICA – de Romeinse weg in Zuid-Limburg

Maastricht – De Via Belgica is één van de belangrijkste wegen uit de Romeinse tijd in Noordwest-Europa. Deze route liep van de Franse kust door België en Zuid-Limburg naar de Rijn in Duitsland. De enige rivier die overbrugd moest worden, was de Maas. De beste plaats om dat te doen, was de plek waar nu Maastricht ligt. Vanaf Maastricht liep de weg naar het oosten: via het dal van de Geul langs Valkenburg naar Voerendaal, Heerlen en naar Rimburg. Van daar ging deze Via Belgica verder naar Keulen, waar de weg ophield bij de Rijn.

Tussen 1999 en 2003 zijn in Zuid-Limburg opgravingen uitgevoerd om de Via Belgica beter in kaart te brengen: de Maasbrug in Maastricht (1999-2000), stukken van de weg in Houthem, Voerendaal en Rimburg (2002-2003) en het Vrijthof in Maastricht (2003).

De Provincie wil samen met de betrokken partners de Via Belgica ‘tastbaar’ maken voor het publiek. Dit betekent naast bescherming en behoud van de archeologische waarden, onderzoeken wat de Via Belgica nog meer kan bieden. Voor beelden hiervan zijn: de Via Belgica betrekken bij nieuwe innovatieve toeristische produkten, bij planologische ontwikkelingen (nieuwe bebouwing met bijvoorbeeld een Romeins tintje of straatnamen), lesprogramma’s voor scholen etc. De tentoonstelling is een eerste invulling om het Limburgse publiek te informeren over het belang van deze Romeinse weg.

In de tentoonstellingsruimte bij de entree van het Gouvernement staan ter gelegenheid van de expositie Via Belgica reconstructies van de Romeinse weg, een Romeinse mijlpaal , de Romeinse brug van Maastricht en een Romeinse ijzersmeltoven opgesteld. In vitrines zijn vondsten tentoongesteld die langs de weg zijn gevonden (een graf en een waterput), deel uitmaakten van de brug (paalschoenen) of getuigen van Romeinse industriële activiteiten (ijzeren voorwerpen en glaswerk).

Audiovisuele presentaties van het Via Belgica project en de opgraving van de Romeinse brug in Maastricht geven een goede indruk van het archeologisch onderzoek van de weg en de Maasbrug. Speciaal voor de expositie is een tijdvenster gemaakt, waarin met behulp van een “touch screen” iedereen kennis kan maken met de brug, de weg en het laat-Romeinse fort van Maastricht. Daarnaast is het lakprofiel, dat onlangs in Voerendaal vervaardigd is van een doorsnede van de Via Belgica, voor het eerst in het openbaar te zien.

Op 16 september 2004 om 16.00 verrichtten gedeputeerde Odile Wolfs en wethouder Jean Jacobs van de gemeente Maastricht de openingshandeling in het Gouvernement.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg