Kentekenonderzoek A44 richting Den Haag

Op dinsdag 14 en woensdag 15 september 2004 laat de provincie
Zuid-Holland op de A44 richting Den Haag van voorbijrijdende automobilisten de kentekens registreren. Dit vindt plaats ter hoogte van de afslag Leiden Zuid, tussen 6.00 en 10.00 uur. Een deel van deze automobilisten wordt gevraagd deel te nemen aan een onderzoek rond de proef met gratis busvervoer tussen Leiden en Den Haag. De kentekengegevens worden gebruikt voor het toesturen van een enquête en worden daarna vernietigd.

Sinds 5 januari 2004 wordt op de buslijnen 88 (Oegstgeest – Den Haag) en 95 (Noordwijk – Den Haag) gedurende een jaar een proef gehouden met gratis openbaar vervoer. Om een beeld te krijgen van de effecten van de proef wordt door de provincie Zuid-Holland een grootschalig onderzoek gehouden. Daarbij worden onder meer de kwaliteit en het gebruik van de gratis buslijnen nauwlettend gevolgd.

Om de proef maximaal te benutten wil de provincie zo veel mogelijk informatie inwinnen. Er is onder meer al onderzoek geweest in de bus zelf. De enquête moet inzicht bieden in de beweegredenen van automobilisten om op het betreffende traject wel of niet van de gratis bussen gebruik te maken. Uitsluitend om betrokken automobilisten te benaderen worden op twee momenten kentekens geregistreerd Op basis hiervan worden automobilisten gevraagd of zij willen meewerken aan een kwalitatief onderzoek in de vorm van een enquête.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland