Start hernieuwde campagne afstand houden

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is in samenwerking met het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) de hernieuwde campagne afstand houden gestart. Met de nieuwe radio-spot, de TV-spot, een folder en attentieborden langs de snelweg wordt de automobilist gewezen op het belang van een veilige afstand ten opzichte van de voorligger.
De 2-seconden regel wordt hierbij gecommuniceerd als hulpmiddel voor de weggebruiker. Tegelijkertijd met de start van deze campagne worden handhavingsmogelijkheden van politie en justitie uitgebreid waardoor de pakkans wordt verhoogd.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat Nederlandse weggebruikers zich het meest ergeren aan bumperkleven. Op dit moment rijdt circa 70% van de automobilisten binnen 2 seconden van zijn voorligger. Te weinig afstand houden is een belangrijke oorzaak van ongevallen op de weg. Circa 40% van alle letselongevallen op de snelwegen bestaat uit kop-staart botsingen. Volgens het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) is het merendeel daarvan te voorkomen door meer afstand te houden.
Op rijks- en provinciale wegen samen vielen in 2003 2725 slachtoffers door kop-staartbotsingen. Hierbij vielen 45 doden en 627 zwaargewonden. Beter afstand houden kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van het aantal jaarlijkse slachtoffers.
Onvoldoende afstand houden is niet alleen nadelig voor de verkeersveiligheid, maar draagt door ongevallen en harmonicawerking (het krachtig remmen en weer optrekken) ook bij aan files en vertraging. Meer afstand houden leidt tot een rustiger en gelijkmatiger verkeersbeeld en bevordert de doorstroming.

Voor Verkeer en Waterstaat is beteugeling van agressie in het verkeer een belangrijk onderdeel van het verkeersveiligheidsbeleid. Afstand houden is zeker tot en met 2007 een jaarlijks terugkerend thema in de verkeersveiligheidscampagnes. Ook politie en justitie geven prioriteit aan de aanpak van agressie en met name bumperkleven. Het KLPD controleert met gewone en onopvallende surveillanceauto’s. Daarnaast zet het KLPD ook het Video Controle Systeem in, waarbij met behulp van videocamera’s, die gekoppeld aan een computer, ernstige overtredingen zoals bumperkleven eenvoudiger kunnen worden geconstateerd. De kans op een boete is hierdoor flink gestegen. Afhankelijk van snelheid en afstand tot de voorligger kan bumperkleven leiden tot een boete van 400 euro en maximaal zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie heeft bij de meeste verkeershandhavingsteams onopvallende surveillance auto’s operationeel voor controles op o.a. agressief gedrag op 80 en 100 kilometer wegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Start hernieuwde campagne afstand houden | Infrasite

Start hernieuwde campagne afstand houden

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is in samenwerking met het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) de hernieuwde campagne afstand houden gestart. Met de nieuwe radio-spot, de TV-spot, een folder en attentieborden langs de snelweg wordt de automobilist gewezen op het belang van een veilige afstand ten opzichte van de voorligger.
De 2-seconden regel wordt hierbij gecommuniceerd als hulpmiddel voor de weggebruiker. Tegelijkertijd met de start van deze campagne worden handhavingsmogelijkheden van politie en justitie uitgebreid waardoor de pakkans wordt verhoogd.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat Nederlandse weggebruikers zich het meest ergeren aan bumperkleven. Op dit moment rijdt circa 70% van de automobilisten binnen 2 seconden van zijn voorligger. Te weinig afstand houden is een belangrijke oorzaak van ongevallen op de weg. Circa 40% van alle letselongevallen op de snelwegen bestaat uit kop-staart botsingen. Volgens het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) is het merendeel daarvan te voorkomen door meer afstand te houden.
Op rijks- en provinciale wegen samen vielen in 2003 2725 slachtoffers door kop-staartbotsingen. Hierbij vielen 45 doden en 627 zwaargewonden. Beter afstand houden kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van het aantal jaarlijkse slachtoffers.
Onvoldoende afstand houden is niet alleen nadelig voor de verkeersveiligheid, maar draagt door ongevallen en harmonicawerking (het krachtig remmen en weer optrekken) ook bij aan files en vertraging. Meer afstand houden leidt tot een rustiger en gelijkmatiger verkeersbeeld en bevordert de doorstroming.

Voor Verkeer en Waterstaat is beteugeling van agressie in het verkeer een belangrijk onderdeel van het verkeersveiligheidsbeleid. Afstand houden is zeker tot en met 2007 een jaarlijks terugkerend thema in de verkeersveiligheidscampagnes. Ook politie en justitie geven prioriteit aan de aanpak van agressie en met name bumperkleven. Het KLPD controleert met gewone en onopvallende surveillanceauto’s. Daarnaast zet het KLPD ook het Video Controle Systeem in, waarbij met behulp van videocamera’s, die gekoppeld aan een computer, ernstige overtredingen zoals bumperkleven eenvoudiger kunnen worden geconstateerd. De kans op een boete is hierdoor flink gestegen. Afhankelijk van snelheid en afstand tot de voorligger kan bumperkleven leiden tot een boete van 400 euro en maximaal zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie heeft bij de meeste verkeershandhavingsteams onopvallende surveillance auto’s operationeel voor controles op o.a. agressief gedrag op 80 en 100 kilometer wegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat