Fryslân: Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer

Leeuwarden РDe provincie Frysl̢n werkt aan de weg voor een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Op tal van plaatsen in de provincie is dat op dit moment ook te zien en al die werkzaamheden zijn terug te vinden in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Dit programma bestaat uit twee delen: het geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan en het geeft aan welke infrastructurele werken er de komende jaren op de agenda staan. Het gaat dan om verkeer en vervoer in de meest brede zin van het woord, zowel over land als water, van omvangrijke projecten tot kleinschalige activiteiten. Wie denkt dat het alleen over asfalt en beton gaat heeft het mis, ook zaken als verkeerseducatie en openbaar vervoer komen aan bod. Het college stelde vandaag het Uitvoeringsprogramma 2005 vast.

Het is voor de tweede maal dat het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer in deze vorm verschijnt. In deze geactualiseerde versie staan alle plannen en ontwikkelingen op rij. Het biedt de lezer daarmee een goed en informatief overzicht van wat er de komende jaren gaat gebeuren. Zo is te na te gaan welke infrastructurele projecten op stapel staan, wat de geraamde kosten zijn, wanneer ze worden uitgevoerd en welke daarvan ‘majeur’ zijn. Dat zijn de grootschalige projecten als De Centrale As, het Friese Merenproject en de verruiming van het Prinses Margrietkanaal. Aan dit rijtje is de Rondweg Franeker toegevoegd. Kleiner van omvang maar niet minder belangrijk zijn het realiseren van carpoolvoorzieningen, het aanleggen van fietspaden, het realiseren van baggerdepots en het oplossen van kleinere knelpunten in de infrastructuur. Niet aan infrastructuur verbonden, maar wel opgenomen in het programma, zijn thema’s als verkeerseducatie, mobiliteit en goederenvervoer.

In het Uitvoeringsprogramma is informatie samengevoegd over de uitvoering het Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan en het Meerjarenprogramma Infrastructuur. Al deze informatie maakt het Uitvoeringsprogramma tot meer dan een stand van zaken alleen, het is een naslagwerk waarmee in een oogopslag duidelijk wordt wat de plannen van de provincie zijn op het gebied van verkeer en vervoer. Verantwoordelijk gedeputeerde Ton Baas onderstreept de rol van de provincie: “De provincie Fryslân staat aan de lat voor vele werkzaamheden aan de weg en het water. Hoe klein of groot ook, nieuwe aanleg of onderhoud, de provincie investeert in een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Dat zijn investeringen die we doen voor de inwoners en bezoekers van onze provincie”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Fryslân: Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer | Infrasite

Fryslân: Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer

Leeuwarden РDe provincie Frysl̢n werkt aan de weg voor een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Op tal van plaatsen in de provincie is dat op dit moment ook te zien en al die werkzaamheden zijn terug te vinden in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Dit programma bestaat uit twee delen: het geeft de stand van zaken weer van de uitvoering van het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan en het geeft aan welke infrastructurele werken er de komende jaren op de agenda staan. Het gaat dan om verkeer en vervoer in de meest brede zin van het woord, zowel over land als water, van omvangrijke projecten tot kleinschalige activiteiten. Wie denkt dat het alleen over asfalt en beton gaat heeft het mis, ook zaken als verkeerseducatie en openbaar vervoer komen aan bod. Het college stelde vandaag het Uitvoeringsprogramma 2005 vast.

Het is voor de tweede maal dat het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer in deze vorm verschijnt. In deze geactualiseerde versie staan alle plannen en ontwikkelingen op rij. Het biedt de lezer daarmee een goed en informatief overzicht van wat er de komende jaren gaat gebeuren. Zo is te na te gaan welke infrastructurele projecten op stapel staan, wat de geraamde kosten zijn, wanneer ze worden uitgevoerd en welke daarvan ‘majeur’ zijn. Dat zijn de grootschalige projecten als De Centrale As, het Friese Merenproject en de verruiming van het Prinses Margrietkanaal. Aan dit rijtje is de Rondweg Franeker toegevoegd. Kleiner van omvang maar niet minder belangrijk zijn het realiseren van carpoolvoorzieningen, het aanleggen van fietspaden, het realiseren van baggerdepots en het oplossen van kleinere knelpunten in de infrastructuur. Niet aan infrastructuur verbonden, maar wel opgenomen in het programma, zijn thema’s als verkeerseducatie, mobiliteit en goederenvervoer.

In het Uitvoeringsprogramma is informatie samengevoegd over de uitvoering het Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan en het Meerjarenprogramma Infrastructuur. Al deze informatie maakt het Uitvoeringsprogramma tot meer dan een stand van zaken alleen, het is een naslagwerk waarmee in een oogopslag duidelijk wordt wat de plannen van de provincie zijn op het gebied van verkeer en vervoer. Verantwoordelijk gedeputeerde Ton Baas onderstreept de rol van de provincie: “De provincie Fryslân staat aan de lat voor vele werkzaamheden aan de weg en het water. Hoe klein of groot ook, nieuwe aanleg of onderhoud, de provincie investeert in een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Dat zijn investeringen die we doen voor de inwoners en bezoekers van onze provincie”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân