Aandacht vandalisme op het spoor in onderbouw VO

Utrecht – ProRail stuurt deze week 350 VO-scholen een informatiepakket om de gevaren van spoorvandalisme in de klas te kunnen bespreken. Aan de hand van cases komen zaken als vandalisme en groepsgedrag aan bod.

In geheel Nederland ontstaan gevaarlijke situaties doordat jongeren dicht bij het spoor komen en vandalisme plegen. Ook glippen ze soms tussen de gesloten spoorbomen door, met gevaar voor eigen leven. Sommigen nemen – op de fiets of te voet – sluiproutes langs het spoor. Jongeren die dit doen brengen zichzelf en anderen in gevaar en veroorzaken treinvertragingen.

Cases
ProRail heeft alle middelbare scholen aangeschreven in gemeentes waar een spoor doorheen loopt. Aan de hand van cases kunnen docenten de risico’s van spoorvandalisme met hun leerlingen bespreken. Het is de bedoeling dat jongeren zich bewust worden van de gevaren en gevolgen van hun daden met als resultaat dat ze wegblijven van het spoor. Wie toch bij het spoor komt, loopt de kans te worden beboet. De voorlichtingsactie maakt deel uit van een breed maatregelenpakket van ProRail tegen ‘spoorlopers’ en spoorvandalisme. Zo heeft ProRail voor de zomervakantie 1200 basisscholen aangeschreven, wordt gesurveilleerd langs het spoor en is gestart met cameratoezicht bij overwegen.

Achtergrond problematiek
Ongeveer 10 procent van alle storingen in het treinverkeer wordt veroorzaakt door ‘derden’. Daaronder verstaan we: aanrijdingen, zelfdoding, spoorlopers en vandalisme. Een machinist remt abrupt wanneer hij iemand op of vlakbij het spoor ziet. Hij schrikt en weet niet of de persoon op het spoor de trein ziet aankomen. Tot de spoorloper weg is, moeten alle treinen in beide richtingen stapvoets rijden en dit zorgt voor vertragingen. ProRail werkt er samen met NS, gemeentes en spoorwegpolitie aan om de veiligheid op het spoor te verbeteren en de vertragingen terug te dringen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail