RWS start praktijktest innovatieve dijkversterking

Den Haag – Rijkswaterstaat start op 7 september 2004 aanstaande met een praktijktest om dijken innovatief te versterken. De test wordt uitgevoerd als laatste onderzoeksstap naar de daadwerkelijke uitvoering van de innovatieve techniek. Dit vindt plaats naast de Nederlekdijk bij Opperduit in het gebied van het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard. De proef is onderdeel van het project INSIDE – innovatieve dijkversterking, dat in 2003 stil was komen te liggen. INSIDE gaat nu opnieuw van start als een pilot van WaterINNovatiebron (WINN), het innovatieprogramma voor de natte werken van Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren zijn er onder de vlag van INSIDE drie innovatieve methoden voor dijkversterking ontwikkeld, te weten Mixed-in-Place, Dijkvernageling en Expanding Columns.

De tests
In 2004 worden alle drie de technieken verder onderzocht op haalbaarheid. De uitvoering van praktijkproef in augustus en september vindt plaats naast de Nederlekdijk bij Opperduit en is bedoeld om de Mixed-in-Place techniek te testen. Er worden verschillende testen gedaan om de reële sterkte te achterhalen, zodat de veiligheid en stabiliteit bij toepassing in de dijk in de toekomst gewaarborgd is. Bij welslagen van de proef wordt de Mixed-in-Place techniek toegepast bij de dijkversterkingronde langs de Nederlek in 2005.

Persbriefing
Op 7 september vindt er voorafgaand aan de officiële opening een informatieve bijeenkomst voor de pers plaats in Partycentrum Amicitia in Lekkerkerk van 12.00 – 13.00 uur. Er wordt uitleg gegeven over de praktijkproef en het is mogelijk het consortium vragen te stellen en een bezoek te brengen aan de plaats van de werkzaamheden.

INSIDE
INSIDE staat voor Innovations on Stability Improvements enabling Dike Elevations, waarin Rijkswaterstaat en CUR samenwerken met marktpartijen en met Geodelft als geotechnisch adviseur. Binnen INSIDE zijn vanaf 2001 drie technieken ontwikkeld om rivierdijken van binnenuit te versterken, waarbij verbreding van de dijk wordt voorkomen. De dijk krijgt zo een sterke ruggengraat, die weerstand biedt tegen afschuiven bij extreem hoge rivierwaterstanden, zonder dat dit de naaste omgeving blijvend aantast. De nieuwe technieken zijn geschikt om te worden toegepast op locaties waar de sterkte van de dijk moet worden vergroot en de ruimte beperkt is en zijn bovendien kostenefficiënt. Naast maatregelen om de rivieren te verruimen in het kader van het Rijkswaterstaatprogramma ‘Ruimte voor de Rivier’, is het op sterkte houden van de dijken een belangrijk aandachtspunt. INSIDE past in dit beleid, waarmee Rijkswaterstaat tevens anticipeert op de verwachte klimaatswijzigingen.

Zie ook
www.waterinnovatiebron.nl.

Zie ook het bericht ‘Rijkswaterstaat brengt toekomst voor water in kaart’ op Infranieuws van 6 september 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat