Rijkswaterstaat brengt toekomst voor water in kaart

Den Haag – Op 7 september 2004 presenteert WaterINNovatiebron – het waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat – een bundel toekomstperspectieven voor water en waterbeheer in Nederland aan Directeur-Generaal Bert Keijts. Dit boek ‘Richting aan Inspiratie’ van ir. Bert Bannink laat zien hoe het in de nabije en verre toekomst kan gaan met Nederland en met onze omgang met het water.

Water
Water is een vanzelfsprekend onderdeel van het Nederlandse landschap. Aan de ene kant heeft Nederland haar goede economische positie voor een groot deel aan het water te danken. Maar aan de andere kant brengt water echter ook schade toe, bijvoorbeeld door levensbedreigende overstromingen, wateroverlast, economische schade. Gebruik van water en de natte infrastructuur van Nederland vraagt om voortdurende aandacht van experts, en steeds weer om nieuwe(-re) en duurzame(-re) oplossingen.

Inspiratie
Aan de hand van vijf thema’s werkt het programma WaterINNovatiebron van het Agentschap (i.o.) Rijkswaterstaat aan die slimme en duurzame korte- en lange termijn oplossingen voor het gebruik van water en de natte infrastructuur in Nederland. ‘Richting aan Inspiratie’ beschrijft de toekomst van water in Nederland bezien vanuit het oogpunt van deze vijf thema’s. Daarnaast is het vooral een inspiratiedocument. Want ‘Richting aan Inspiratie’ wil mensen aanzetten tot het ontwikkelen van nieuwe ‘no regret’-oplossingen voor bestaande problemen. Het wil mensen inspireren tot het uitwerken van gekende en ongekende toekomstperspectieven. Het wil aanzetten tot vruchtbare samenspraak en samenwerking.

Toekomst
Kan wonen aan water eenvoudig worden gecombineerd met wonen met water? Is de weg vrij naar een nieuw veiligheidsconcept voor Nederland: geef water de ruimte (als het schoon is)? Kunnen we een succes maken met de teelt van zilte gewassen? Wat krijgen we ervoor terug als we ons wat meer weten aan te passen?
‘Richting aan Inspiratie’ zet deze en meer vragen in perspectief en geeft opnieuw richting aan gedachten over de toekomst van Nederland waar het gaat over water.

Meer informatie op
www.waterinnovatiebron.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat brengt toekomst voor water in kaart | Infrasite

Rijkswaterstaat brengt toekomst voor water in kaart

Den Haag – Op 7 september 2004 presenteert WaterINNovatiebron – het waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat – een bundel toekomstperspectieven voor water en waterbeheer in Nederland aan Directeur-Generaal Bert Keijts. Dit boek ‘Richting aan Inspiratie’ van ir. Bert Bannink laat zien hoe het in de nabije en verre toekomst kan gaan met Nederland en met onze omgang met het water.

Water
Water is een vanzelfsprekend onderdeel van het Nederlandse landschap. Aan de ene kant heeft Nederland haar goede economische positie voor een groot deel aan het water te danken. Maar aan de andere kant brengt water echter ook schade toe, bijvoorbeeld door levensbedreigende overstromingen, wateroverlast, economische schade. Gebruik van water en de natte infrastructuur van Nederland vraagt om voortdurende aandacht van experts, en steeds weer om nieuwe(-re) en duurzame(-re) oplossingen.

Inspiratie
Aan de hand van vijf thema’s werkt het programma WaterINNovatiebron van het Agentschap (i.o.) Rijkswaterstaat aan die slimme en duurzame korte- en lange termijn oplossingen voor het gebruik van water en de natte infrastructuur in Nederland. ‘Richting aan Inspiratie’ beschrijft de toekomst van water in Nederland bezien vanuit het oogpunt van deze vijf thema’s. Daarnaast is het vooral een inspiratiedocument. Want ‘Richting aan Inspiratie’ wil mensen aanzetten tot het ontwikkelen van nieuwe ‘no regret’-oplossingen voor bestaande problemen. Het wil mensen inspireren tot het uitwerken van gekende en ongekende toekomstperspectieven. Het wil aanzetten tot vruchtbare samenspraak en samenwerking.

Toekomst
Kan wonen aan water eenvoudig worden gecombineerd met wonen met water? Is de weg vrij naar een nieuw veiligheidsconcept voor Nederland: geef water de ruimte (als het schoon is)? Kunnen we een succes maken met de teelt van zilte gewassen? Wat krijgen we ervoor terug als we ons wat meer weten aan te passen?
‘Richting aan Inspiratie’ zet deze en meer vragen in perspectief en geeft opnieuw richting aan gedachten over de toekomst van Nederland waar het gaat over water.

Meer informatie op
www.waterinnovatiebron.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat