Inspraak Trajectnota/MER N50 Ramspol – Ens

Den Haag РVan 1 september tot en met 26 oktober 2004 ligt de Trajectnota voor het project N50 Ramspol РEns ter inzage. Een Milieueffectrapport (MER) maakt deel uit van de nota. De Trajectnota/MER doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer en de Trac̩wet. Op grond daarvan is tijdens deze periode inspraak mogelijk.

Achtergrond
De N50 vormt de verbindingsweg tussen enerzijds de A28 en de A50 bij Hattem en anderzijds de A6 bij Emmeloord. De reconstructie van het wegvak N50 tussen Ens en Emmeloord is in juli 2001 voltooid. De aanleg van het traject Kampen – Ramspol is in 2002 gereedgekomen.
Deze wegvakken, die aan het traject Ramspol – Ens grenzen, vormen een hoogwaardige autoweg die geschikt is voor 100 km/uur. De verkeersveiligheid van het tussenliggende, 3,5 kilometer lange, traject Ramspol – Ens is in vergelijking tot de andere twee wegvakken onvoldoende.
Bij een ongewijzigde situatie zal dit waarschijnlijk verder verslechteren. Naast veiligheid spelen problemen als een verminderde doorstroming van het verkeer, de slechte technische staat van de huidige Ramspolbrug en de onvoldoende vrije doorgang voor de scheepvaart een rol.
In 2002 is als eerste stap in deze procedure de Startnotitie verschenen, nu is inmiddels de Trajectnota/MER opgesteld.

De Trajectnota
In de Trajectnota/MER worden verschillende alternatieven beschreven. De voor- en nadelen van de onderzochte alternatieven komen uitgebreid aan bod. Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor een bepaald alternatief. Er staat uitsluitend welke positieve en negatieve effecten de alternatieven hebben op het verkeer, het milieu, het geluid, de economie en de ruimtelijke ordening. Ook worden de kosten van de alternatieven aangegeven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Inspraak Trajectnota/MER N50 Ramspol – Ens | Infrasite

Inspraak Trajectnota/MER N50 Ramspol – Ens

Den Haag РVan 1 september tot en met 26 oktober 2004 ligt de Trajectnota voor het project N50 Ramspol РEns ter inzage. Een Milieueffectrapport (MER) maakt deel uit van de nota. De Trajectnota/MER doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer en de Trac̩wet. Op grond daarvan is tijdens deze periode inspraak mogelijk.

Achtergrond
De N50 vormt de verbindingsweg tussen enerzijds de A28 en de A50 bij Hattem en anderzijds de A6 bij Emmeloord. De reconstructie van het wegvak N50 tussen Ens en Emmeloord is in juli 2001 voltooid. De aanleg van het traject Kampen – Ramspol is in 2002 gereedgekomen.
Deze wegvakken, die aan het traject Ramspol – Ens grenzen, vormen een hoogwaardige autoweg die geschikt is voor 100 km/uur. De verkeersveiligheid van het tussenliggende, 3,5 kilometer lange, traject Ramspol – Ens is in vergelijking tot de andere twee wegvakken onvoldoende.
Bij een ongewijzigde situatie zal dit waarschijnlijk verder verslechteren. Naast veiligheid spelen problemen als een verminderde doorstroming van het verkeer, de slechte technische staat van de huidige Ramspolbrug en de onvoldoende vrije doorgang voor de scheepvaart een rol.
In 2002 is als eerste stap in deze procedure de Startnotitie verschenen, nu is inmiddels de Trajectnota/MER opgesteld.

De Trajectnota
In de Trajectnota/MER worden verschillende alternatieven beschreven. De voor- en nadelen van de onderzochte alternatieven komen uitgebreid aan bod. Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor een bepaald alternatief. Er staat uitsluitend welke positieve en negatieve effecten de alternatieven hebben op het verkeer, het milieu, het geluid, de economie en de ruimtelijke ordening. Ook worden de kosten van de alternatieven aangegeven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat