Amsterdam: Succesvolle uitkomst glasvezel-tender

Amsterdam – Marktpartijen zijn bereid om te investeren in het hoofdstedelijke glasvezelnetwerk. De partijen die belangstelling hebben om te investeren in de actieve laag konden zich tot eind vorige week inschrijven. Acht gegadigden uit binnen- en buitenland hebben zich voor de sluitingsdatum aangemeld. Het gaat daarbij om het activeren van de eerste ca. 40.000 aansluitingen (de zogenaamde tweede laag) in Amsterdam.

Verantwoordelijk wethouder Van der Horst is zeer tevreden, maar ook niet verrast met de uitkomst van de oproep: “Dat we een goede opzet voor privaat-publieke samenwerking hadden is ons ook door veel deskundigen bevestigd. Natuurlijk is het wel plezierig dat de markt er vervolgens ook keihard mee instemt. Je kunt nóg wel 100 adviesrapporten laten schrijven, maar wat we nu zien is het enthousiasme van de investerende markt.”

Opzet netwerk
Medio vorig jaar sprak het college van B&W de ambitie uit dat tegen 2010 alle Amsterdamse meterkasten aangesloten moeten zijn op een open en universeel glasvezelnet. Die aansluiting regelt niet de gemeente als zodanig, maar de beoogde ontwikkelingsmaatschappij Citynet Amsterdam BV. Eerder al besloot de gemeenteraad bij begrotingsamendement dat met het glasvezelnetwerk moest worden gestart.

Het Amsterdamse glasvezelnet gaat uit van drie lagen, grotendeels door bedrijven te financieren, aan te leggen en te beheren.

De eerste laag is die van de fysieke buizen en glasvezels; dit fysieke netwerk wordt aangelegd door Citynet Amsterdam BV. Voor de gemeente is een minderheidsaandeel voorzien.
De hoogste laag, die van de diensten, wordt ingevuld door commerciële partijen die in open concurrentie diensten aanbieden aan bedrijven, instellingen en burgers.
Ook de tweede laag, die van het actieve netwerk, wordt ingevuld door een marktorganisatie: een bedrijf of een consortium. Voor deze laag is afgelopen week de tender-procedure geëindigd.

Bij de openbare oproep – voor de tweede laag – is, overigens onverplicht, gekozen voor een Europese procedure, inclusief internationale bekendmaking. Voor de ingeschreven bedrijven en consortia gaat het om een investering van 20 à 30 miljoen euro, risicodragend en voor eigen rekening. Op dit moment worden de ontvangen inschrijvingen bestudeerd. Op 13 september maakt Amsterdam aan de inschrijvers bekend met welke partijen verder onderhandeld gaat worden. Van der Horst: “Het wordt een moeilijke klus, alle inschrijvingen maken een serieuze indruk.”

Citynet
Voor het hoofdstedelijke glasvezelnet wordt gestreefd naar een nieuwe opzet, waarin binnenstedelijk dataverkeer ook binnen de stad wordt afgehandeld.
Het netwerk is een nieuwe stap voorwaarts in een stad waar de vestiging van de Amsterdam Internet Exchange circa 40.000 arbeidsplaatsen in de sector ICT/New Media opleverde.

De concentratie in Amsterdam van oude en nieuwe media (publishing, marketing, advertising, architecten/ontwerpers, beeldende kunstenaars) zal sterk profiteren van het glasvezelnet. Het goedkoop beschikbaar komen van data-transport brengt elders in de wereld al gebruikelijke toepassingen, ook in Amsterdam binnen betaalbaar handbereik. Naast het gebruik door genoemde sectoren zijn voorbeelden onder andere telezorg, digitale videotheken, afstandsonderwijs aan zieke kinderen, theatervoorstellingen (online en ‘uit het digitale archief’), beveiliging, beeldtelefonie tussen bedrijven en voor burgers onderling.

Samenwerking
Amsterdam werkt in het glasvezeldossier nauw samen met Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de regio, andere middelgrote steden, het Rijk en steden en organisaties in en buiten de EU.

In Nederland werken veel gemeenten aan een stedelijk glasvezelnetwerk. Zo opende afgelopen juni de inschrijving voor het glasnet in Nuenen (Noord-Brabant), inmiddels heeft 97% van de ca. 7700 huishoudens daar een contract getekend. Het netwerk start volgende maand en zal eind dit jaar voor alle aangeslotenen operationeel zijn. Ook in Almere, Enschede, Amersfoort en Rotterdam bestaan op burgers en bedrijven gerichte glasvezelnetwerken. In Rotterdam heeft het college van B&W het principebesluit genomen de hele stad, samen met marktpartijen, te verglazen.

De onderhandelingsresultaten en het uiteindelijke definitieve besluit tot aanleg van het glasvezelnet zullen te zijner tijd door het College aan de gemeenteraad van Amsterdam worden voorgelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Amsterdam: Succesvolle uitkomst glasvezel-tender | Infrasite

Amsterdam: Succesvolle uitkomst glasvezel-tender

Amsterdam – Marktpartijen zijn bereid om te investeren in het hoofdstedelijke glasvezelnetwerk. De partijen die belangstelling hebben om te investeren in de actieve laag konden zich tot eind vorige week inschrijven. Acht gegadigden uit binnen- en buitenland hebben zich voor de sluitingsdatum aangemeld. Het gaat daarbij om het activeren van de eerste ca. 40.000 aansluitingen (de zogenaamde tweede laag) in Amsterdam.

Verantwoordelijk wethouder Van der Horst is zeer tevreden, maar ook niet verrast met de uitkomst van de oproep: “Dat we een goede opzet voor privaat-publieke samenwerking hadden is ons ook door veel deskundigen bevestigd. Natuurlijk is het wel plezierig dat de markt er vervolgens ook keihard mee instemt. Je kunt nóg wel 100 adviesrapporten laten schrijven, maar wat we nu zien is het enthousiasme van de investerende markt.”

Opzet netwerk
Medio vorig jaar sprak het college van B&W de ambitie uit dat tegen 2010 alle Amsterdamse meterkasten aangesloten moeten zijn op een open en universeel glasvezelnet. Die aansluiting regelt niet de gemeente als zodanig, maar de beoogde ontwikkelingsmaatschappij Citynet Amsterdam BV. Eerder al besloot de gemeenteraad bij begrotingsamendement dat met het glasvezelnetwerk moest worden gestart.

Het Amsterdamse glasvezelnet gaat uit van drie lagen, grotendeels door bedrijven te financieren, aan te leggen en te beheren.

De eerste laag is die van de fysieke buizen en glasvezels; dit fysieke netwerk wordt aangelegd door Citynet Amsterdam BV. Voor de gemeente is een minderheidsaandeel voorzien.
De hoogste laag, die van de diensten, wordt ingevuld door commerciële partijen die in open concurrentie diensten aanbieden aan bedrijven, instellingen en burgers.
Ook de tweede laag, die van het actieve netwerk, wordt ingevuld door een marktorganisatie: een bedrijf of een consortium. Voor deze laag is afgelopen week de tender-procedure geëindigd.

Bij de openbare oproep – voor de tweede laag – is, overigens onverplicht, gekozen voor een Europese procedure, inclusief internationale bekendmaking. Voor de ingeschreven bedrijven en consortia gaat het om een investering van 20 à 30 miljoen euro, risicodragend en voor eigen rekening. Op dit moment worden de ontvangen inschrijvingen bestudeerd. Op 13 september maakt Amsterdam aan de inschrijvers bekend met welke partijen verder onderhandeld gaat worden. Van der Horst: “Het wordt een moeilijke klus, alle inschrijvingen maken een serieuze indruk.”

Citynet
Voor het hoofdstedelijke glasvezelnet wordt gestreefd naar een nieuwe opzet, waarin binnenstedelijk dataverkeer ook binnen de stad wordt afgehandeld.
Het netwerk is een nieuwe stap voorwaarts in een stad waar de vestiging van de Amsterdam Internet Exchange circa 40.000 arbeidsplaatsen in de sector ICT/New Media opleverde.

De concentratie in Amsterdam van oude en nieuwe media (publishing, marketing, advertising, architecten/ontwerpers, beeldende kunstenaars) zal sterk profiteren van het glasvezelnet. Het goedkoop beschikbaar komen van data-transport brengt elders in de wereld al gebruikelijke toepassingen, ook in Amsterdam binnen betaalbaar handbereik. Naast het gebruik door genoemde sectoren zijn voorbeelden onder andere telezorg, digitale videotheken, afstandsonderwijs aan zieke kinderen, theatervoorstellingen (online en ‘uit het digitale archief’), beveiliging, beeldtelefonie tussen bedrijven en voor burgers onderling.

Samenwerking
Amsterdam werkt in het glasvezeldossier nauw samen met Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de regio, andere middelgrote steden, het Rijk en steden en organisaties in en buiten de EU.

In Nederland werken veel gemeenten aan een stedelijk glasvezelnetwerk. Zo opende afgelopen juni de inschrijving voor het glasnet in Nuenen (Noord-Brabant), inmiddels heeft 97% van de ca. 7700 huishoudens daar een contract getekend. Het netwerk start volgende maand en zal eind dit jaar voor alle aangeslotenen operationeel zijn. Ook in Almere, Enschede, Amersfoort en Rotterdam bestaan op burgers en bedrijven gerichte glasvezelnetwerken. In Rotterdam heeft het college van B&W het principebesluit genomen de hele stad, samen met marktpartijen, te verglazen.

De onderhandelingsresultaten en het uiteindelijke definitieve besluit tot aanleg van het glasvezelnet zullen te zijner tijd door het College aan de gemeenteraad van Amsterdam worden voorgelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam