Geluidsschermen HSL in fabriek bewerkt

Den Haag – Om te voorkomen dat vogels tegen de transparante geluidsschermen van de HSL vliegen, worden er verticale strepen op aangebracht. Het Projectbureau HSL-A16 heeft onlangs een proef uitgevoerd met het aanbrengen van deze strepen op de reeds geplaatste schermen.
Op basis van de resultaten van de proef is geconstateerd dat als gevolg van productiesnelheid, de weersgevoeligheid, technische aspecten met nadelige gevolgen voor zowel het milieu als de werknemers, het ter plaatse aanbrengen van de strepen geen adequate oplossing is. Daarom is besloten om de schermen te demonteren en in de fabriek te bewerken. De kosten voor het demonteren, transporteren en weer monteren van de schermen wegen op tegen de hogere productiesnelheid in de fabriek en de afwezigheid van de nadelige technische effecten.

Naast de proef is inmiddels ervaring opgedaan met het demonteren en monteren van de schermen die al geplaatst zijn om deze in de fabriek van strepen te voorzien. Ook dit is positief uitgevallen.

De exacte kosten van het werk zijn nog niet bekend. Op dit moment zijn nog prijsonderhandelingen gaande.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat