Gelderland: Innovatieprogramma OV van start

Arnhem – Gelders gedeputeerde voor Infrastructuur en Openbaar Vervoer, Marijke van Haaren, heeft op donderdag 2 september 2004 in Gelredome officieel het startsein gegeven voor het Innovatieprogramma Openbaar Vervoer. De provincie stelt tot en met 2007 16 miljoen euro beschikbaar voor innovatie in het openbaar vervoer in Gelderland. Het doel van de innovaties is om bestaande voorzieningen te verbeteren, reizen makkelijker te maken of nieuwe manieren van reizen mogelijk te maken.

‘Het openbaar vervoer houdt Gelderland bereikbaar. Ik wil daarom innovatieve producten en diensten in het openbaar vervoer stimuleren, zodat meer reizigers gebruikmaken van bus, trein en taxi. Zo kunnen op lange termijn de voorzieningen in stand worden gehouden’, aldus Marijke van Haaren.

Coördinatiepunt voor innovaties
Om de innovaties in goede banen te leiden is het Programmabureau Innovatie Openbaar Vervoer opgericht. Het programmabureau stimuleert nieuwe initiatieven en is het coördinatiepunt voor subsidie-aanvragen en innovatie-opdrachten. Het programmabureau nodigt partijen uit om mee te denken en concrete plannen te ontwikkelen voor de verbetering van het openbaar vervoer.

Beoogde resultaten Innovatieprogramma Openbaar Vervoer
De gehonoreerde subsidie-aanvragen en innovatie-opdrachten moeten via een kwaliteitsimpuls leiden tot reizigersgroei en structurele kostenverlaging in het openbaar vervoer. Tevens wordt beoogd een vorm van openbaar vervoer in de dunbevolkte gebieden van Gelderland in stand te houden. Het programma past in de missie van het recent vastgestelde Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP-2): het leveren van een inspanning voor de ontwikkeling van een doelmatig verkeers- en vervoersysteem voor burgers en bedrijven om de mobiliteit in Gelderland op te vangen, de veiligheid te vergroten en bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Innovatienetwerk
Het innovatienetwerk is de denktank van het Innovatieprogramma Openbaar Vervoer. In het innovatienetwerk zijn toonaangevende partijen vertegenwoordigd die het openbaar vervoer in Gelderland een warm hart toedragen.

Het innovatienetwerk:
· adviseert Gedeputeerde Staten over het Innovatieprogramma OV;
· ontwikkelt en beoordeelt kansrijke projectideeën;
· stimuleert door de brede samenstelling over bestaande grenzen heen te denken.

Attentie vanuit de vervoerbedrijven en de Reisinformatiegroep
Bij de startbijeenkomst heden van het Programma Innovatie OV hebben de Reisinformatiegroep (bekend van 0900-9292) en de gezamenlijke vervoerbedrijven de provincie een innovatieve actie aangeboden. Voor een bedrijf, instelling of attractiepark zullen zij directe reisinformatie leveren via de eigen website van dat bedrijf of instelling. Dit is een nieuw product dat de Reisinformatiegroep kan aanbieden. De provincie zal eind september de keuze voor het bedrijf of instelling bekendmaken. Overigens bestaat de Reisinformatiegroep vandaag 12 jaar en hebben zij recentelijk de mijlpaal bereikt van 100.000 reisadviezen via het internet per dag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

Gelderland: Innovatieprogramma OV van start | Infrasite

Gelderland: Innovatieprogramma OV van start

Arnhem – Gelders gedeputeerde voor Infrastructuur en Openbaar Vervoer, Marijke van Haaren, heeft op donderdag 2 september 2004 in Gelredome officieel het startsein gegeven voor het Innovatieprogramma Openbaar Vervoer. De provincie stelt tot en met 2007 16 miljoen euro beschikbaar voor innovatie in het openbaar vervoer in Gelderland. Het doel van de innovaties is om bestaande voorzieningen te verbeteren, reizen makkelijker te maken of nieuwe manieren van reizen mogelijk te maken.

‘Het openbaar vervoer houdt Gelderland bereikbaar. Ik wil daarom innovatieve producten en diensten in het openbaar vervoer stimuleren, zodat meer reizigers gebruikmaken van bus, trein en taxi. Zo kunnen op lange termijn de voorzieningen in stand worden gehouden’, aldus Marijke van Haaren.

Coördinatiepunt voor innovaties
Om de innovaties in goede banen te leiden is het Programmabureau Innovatie Openbaar Vervoer opgericht. Het programmabureau stimuleert nieuwe initiatieven en is het coördinatiepunt voor subsidie-aanvragen en innovatie-opdrachten. Het programmabureau nodigt partijen uit om mee te denken en concrete plannen te ontwikkelen voor de verbetering van het openbaar vervoer.

Beoogde resultaten Innovatieprogramma Openbaar Vervoer
De gehonoreerde subsidie-aanvragen en innovatie-opdrachten moeten via een kwaliteitsimpuls leiden tot reizigersgroei en structurele kostenverlaging in het openbaar vervoer. Tevens wordt beoogd een vorm van openbaar vervoer in de dunbevolkte gebieden van Gelderland in stand te houden. Het programma past in de missie van het recent vastgestelde Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP-2): het leveren van een inspanning voor de ontwikkeling van een doelmatig verkeers- en vervoersysteem voor burgers en bedrijven om de mobiliteit in Gelderland op te vangen, de veiligheid te vergroten en bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

Innovatienetwerk
Het innovatienetwerk is de denktank van het Innovatieprogramma Openbaar Vervoer. In het innovatienetwerk zijn toonaangevende partijen vertegenwoordigd die het openbaar vervoer in Gelderland een warm hart toedragen.

Het innovatienetwerk:
· adviseert Gedeputeerde Staten over het Innovatieprogramma OV;
· ontwikkelt en beoordeelt kansrijke projectideeën;
· stimuleert door de brede samenstelling over bestaande grenzen heen te denken.

Attentie vanuit de vervoerbedrijven en de Reisinformatiegroep
Bij de startbijeenkomst heden van het Programma Innovatie OV hebben de Reisinformatiegroep (bekend van 0900-9292) en de gezamenlijke vervoerbedrijven de provincie een innovatieve actie aangeboden. Voor een bedrijf, instelling of attractiepark zullen zij directe reisinformatie leveren via de eigen website van dat bedrijf of instelling. Dit is een nieuw product dat de Reisinformatiegroep kan aanbieden. De provincie zal eind september de keuze voor het bedrijf of instelling bekendmaken. Overigens bestaat de Reisinformatiegroep vandaag 12 jaar en hebben zij recentelijk de mijlpaal bereikt van 100.000 reisadviezen via het internet per dag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland