IPO: Nieuwe concessie NS bedreigt regionaal OV

Den Haag – Provincies en kaderwetgebieden maken zich grote zorgen over de toekomst van het regionaal openbaar vervoer. Aanleiding zijn de nieuwe concessies voor NS (vervoer) en ProRail (beheer) die het Kabinet afgelopen juni naar de Kamer heeft gestuurd. De nieuwe concessies bieden beide spoorbedrijven zoveel autonomie dat provincies en kaderwetgebieden ernstig worden gehinderd in het rond krijgen van een gezonde exploitatie voor bus, metro en tram en decentraal spoorvervoer.

Verrassing
Regionale spoorlijnen dreigen te verdwijnen, treinen zullen minder vaak stoppen op kleinere stations en de overstap van trein op bus en metro zal bij elke nieuwe dienstregeling van de NS weer verrassingen opleveren voor de reizigers, zo schrijven IPO en de Samenwerkende Kaderwetgebieden (SKVV) vandaag in een brief aan de vaste Kamercommissie voor V&W. Deze bespreekt de concessies later deze maand.

Belangenafweging
Beide koepelorganisaties maken vooral bezwaar tegen het vrijblijvende karakter van overleg tussen NS en ProRail enerzijds en provincies en kaderwetgebieden, als de concessieverleners voor regionaal en lokaal vervoer, anderzijds. Volgens IPO en SKVV kan hierdoor geen evenwichtige belangenafweging plaatsvinden tussen de belangen van de reizigers op het landelijke net en de reizigers in het stads- en streekvervoer en zal het belang van die laatste groep altijd minder zwaar wegen. IPO en SKVV willen daarom dat de positie van provincies en kaderwetgebieden beter wordt vastgelegd in beide spoorconcessies zelf.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht IPO