FNV Bouw positief over handreiking Brinkman

Woerden – ‘Geen woorden maar daden’ vindt FNV Bouw. De bond is te spreken over de handreiking die Elco Brinkman doet in een interview met de Volkskrant: ‘na 40 jaar met pensioen’. Dat is steeds het uitgangspunt geweest van FNV Bouw. Nu is het dus tijd dat de bouwwerkgevers er gevolg aan geven. Met FNV Bouw kunnen ze vandaag nog afspraken maken over handhaving van de regeling voor prepensioen, waartoe FNV Bouw ze heeft uitgedaagd. Samen kunnen vakbeweging en werkgevers bij de overheid pleiten voor het belastingregime dat daarbij hoort.

FNV Bouw ziet de uitlatingen van Brinkman als een goede eerste stap tot nieuwe besprekingen in de bouw. Maar de bond vindt het iets te gemakkelijk wanneer de voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf AVBB het doet voorkomen alsof de bouwonderhandelingen ‘stilliggen’ vanwege de politieke onduidelijkheid over het prepensioen.

De bouwwerkgevers weigerden begin april verder te onderhandelen toen ze hun zin niet kregen: niet alleen in allerlei voorstellen tot flexibilisering, maar ook in afschaffen van de reisurenregeling en de vakantiebon, wat werknemers honderden euro’s zou kosten. De ‘flex’ verbindt Brinkman in zijn gesprek met de Volkskrant nu opnieuw aan het prepensioen. Niet terecht, vindt FNV Bouw, die overigens geen enkele moeite heeft om over flexibilisering te praten. Op voorwaarde van ‘3 x Z’: werknemers moeten Zekerheid hebben over hun werkplek, Zeggenschap over hun werktijden en Zicht op het tijdstip wanneer ze worden ingezet. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid EIB waarschuwde kort geleden nog dat de bouw de aansluiting met de arbeidsmarkt mist als jongeren niet de kans krijgen om parttime te werken. Al te scherpe ‘flex’ versterkt dat probleem. Bovendien vraagt FNV Bouw zich af of mensen dát 40 jaar volhouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht FNV Bouw