Brabantstad start acquisitie- en promotieprogramma

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde O. Hoes (economische zaken en internationale betrekkingen) zal op 8 september 2004 het officiële startsein geven voor de internationale acquisitie- en promotieactiviteiten van BrabantStad. BrabantStad gaat daarmee als eerste West-Europese regio actief aan de slag om wereldwijd de aandacht te vestigen op de vestigingsmogelijkheden voor buitenlandse investeerders. Met deze aanpak willen de provincie Noord-Brabant en de vijf grote steden (verenigd in BrabantStad) de regio profileren als een gebied dat bij uitstek geschikt is als Europese vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Doel is een sterke internationale positie en een verdergaande groei van de Brabantse economie.

De lancering vindt plaats tijdens een ontbijtsessie om 9.00 (tot 10.30 uur) in de Portrettenzaal van de Universiteit van Tilburg. Daarbij zullen ook de wethouders van Economische Zaken en de hoofden van de afdeling Economische Zaken van de vijf grote steden (B5; ofwel Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg) en de provincie aanwezig zijn.

Europe’s heart of smart solutions
Centraal in de internationale promotiecampagne staat de slogan: “BrabantStad, Europe’s Heart of Smart Solutions”. De slogan speelt enerzijds in op de unieke geografische positie van de regio, die het voor bedrijven mogelijk maakt om vanuit een vestiging in BrabantStad heel Europa te bestrijken. Anderzijds geeft de slogan aan dat de economie in de regio hoogwaardig, gevarieerd en innovatiegericht is en alles in zich heeft om aan de wensen en eisen van nieuwe buitenlandse investeerder te voldoen.

Het internationale promotie- en acquisitieplan voor BrabantStad is de afgelopen maanden opgesteld door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, de NV BOM. Uitvoering van het plan loopt tot eind 2006. In die periode zullen er én door de provincie én de B5 én de NV BOM verschillende activiteiten worden ondernomen. Tijdens de lancering wordt stilgestaan bij de totstandkoming van het plan en de betrokkenheid van de verschillende partners. Er zal een uitgebreide agenda met de te organiseren evenementen, het ambassadeursprogramma, de bijeenkomsten, de brochure en communicatiemomenten gegeven worden. Bovendien zal de website www.brabantstad.com gepresenteerd worden. Deze site speelt een belangrijke rol in de communicatie met mogelijke buitenlandse investeerders. Om het belang van buitenlandse investeringen en de sterke positie die de regio heeft te onderstrepen, zullen bovendien de investeringsresultaten voor de eerste helft van 2004 belicht worden.

Belangrijk voor werkgelegenheid
Buitenlandse investeerders zijn van groot belang voor de Brabantse economie. Op dit moment zijn er al ruim 1.000 buitenlandse organisaties gevestigd in Brabant. Samen zijn die goed voor 75.000 directe arbeidsplaatsen. Indirect – bij toeleveranciers – is nog eens sprake van hetzelfde aantal arbeidsplaatsen. Voor de ontwikkeling en de groei van de Brabantse economie spelen buitenlandse investeringen dan ook een belangrijke rol.

BrabantStad is het samenwerkingsverband van de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de planvorming en de uitvoering van een groot aantal projecten die uiteindelijk de kwaliteit van de voorzieningen en de leefbaarheid in de regio moeten verbeteren. Projecten die aangepakt worden zijn o.a. het verbeteren van de infrastructuur en het verstevigen van de groene ruimte rondom de steden. Ook de internationale promotiecampagne om meer buitenlandse ondernemingen naar de provincie Brabant te trekken, is één van de projecten van BrabantStad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Brabantstad start acquisitie- en promotieprogramma | Infrasite

Brabantstad start acquisitie- en promotieprogramma

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde O. Hoes (economische zaken en internationale betrekkingen) zal op 8 september 2004 het officiële startsein geven voor de internationale acquisitie- en promotieactiviteiten van BrabantStad. BrabantStad gaat daarmee als eerste West-Europese regio actief aan de slag om wereldwijd de aandacht te vestigen op de vestigingsmogelijkheden voor buitenlandse investeerders. Met deze aanpak willen de provincie Noord-Brabant en de vijf grote steden (verenigd in BrabantStad) de regio profileren als een gebied dat bij uitstek geschikt is als Europese vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Doel is een sterke internationale positie en een verdergaande groei van de Brabantse economie.

De lancering vindt plaats tijdens een ontbijtsessie om 9.00 (tot 10.30 uur) in de Portrettenzaal van de Universiteit van Tilburg. Daarbij zullen ook de wethouders van Economische Zaken en de hoofden van de afdeling Economische Zaken van de vijf grote steden (B5; ofwel Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg) en de provincie aanwezig zijn.

Europe’s heart of smart solutions
Centraal in de internationale promotiecampagne staat de slogan: “BrabantStad, Europe’s Heart of Smart Solutions”. De slogan speelt enerzijds in op de unieke geografische positie van de regio, die het voor bedrijven mogelijk maakt om vanuit een vestiging in BrabantStad heel Europa te bestrijken. Anderzijds geeft de slogan aan dat de economie in de regio hoogwaardig, gevarieerd en innovatiegericht is en alles in zich heeft om aan de wensen en eisen van nieuwe buitenlandse investeerder te voldoen.

Het internationale promotie- en acquisitieplan voor BrabantStad is de afgelopen maanden opgesteld door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, de NV BOM. Uitvoering van het plan loopt tot eind 2006. In die periode zullen er én door de provincie én de B5 én de NV BOM verschillende activiteiten worden ondernomen. Tijdens de lancering wordt stilgestaan bij de totstandkoming van het plan en de betrokkenheid van de verschillende partners. Er zal een uitgebreide agenda met de te organiseren evenementen, het ambassadeursprogramma, de bijeenkomsten, de brochure en communicatiemomenten gegeven worden. Bovendien zal de website www.brabantstad.com gepresenteerd worden. Deze site speelt een belangrijke rol in de communicatie met mogelijke buitenlandse investeerders. Om het belang van buitenlandse investeringen en de sterke positie die de regio heeft te onderstrepen, zullen bovendien de investeringsresultaten voor de eerste helft van 2004 belicht worden.

Belangrijk voor werkgelegenheid
Buitenlandse investeerders zijn van groot belang voor de Brabantse economie. Op dit moment zijn er al ruim 1.000 buitenlandse organisaties gevestigd in Brabant. Samen zijn die goed voor 75.000 directe arbeidsplaatsen. Indirect – bij toeleveranciers – is nog eens sprake van hetzelfde aantal arbeidsplaatsen. Voor de ontwikkeling en de groei van de Brabantse economie spelen buitenlandse investeringen dan ook een belangrijke rol.

BrabantStad is het samenwerkingsverband van de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de planvorming en de uitvoering van een groot aantal projecten die uiteindelijk de kwaliteit van de voorzieningen en de leefbaarheid in de regio moeten verbeteren. Projecten die aangepakt worden zijn o.a. het verbeteren van de infrastructuur en het verstevigen van de groene ruimte rondom de steden. Ook de internationale promotiecampagne om meer buitenlandse ondernemingen naar de provincie Brabant te trekken, is één van de projecten van BrabantStad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant