NMa consulteert samenleving over prioriteiten 2005

Amsterdam – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) brengt een consultatiedocument uit om, evenals in 2004, de samenleving te consulteren over haar voorgenomen aandachtsvelden en toezichtstrategie voor 2005. Voor het toezicht op naleving de Mededingingswet zijn dit de aandachtsgebieden: bouw, vrije beroepen, financiële sector en de zorgsector. Deze sectoren komen grotendeel overeen met die van 2004 vanwege de doorlooptijden van onderzoeken in sectoren en analyses van markten.

De aandachtsvelden voor 2005 komen grotendeels overeen met die van 2004 vanwege de doorlooptijden van onderzoeken in sectoren en analyses van markten. Zo hebben de bouwonderzoeken de hoogste prioriteit gekregen en zij vergen dit en volgend jaar een groot deel van de
onderzoekscapaciteit. De NMa wil met deze intensivering ervoor zorgen dat de bouwonderzoeken in 2005 zo veel mogelijk kunnen worden afgerond. Dit betekent dat de ruimte beperkt is om in 2005 verschuivingen aan te brengen in de aandachtsvelden omdat de toedeling van capaciteit deels al vastligt. Voor 2005 stelt de NMa daarom de volgende aandachtsvelden voor:

• Bouw
• Vrije Beroepen
• Financiële sector
• Zorgsector

Bouw:
De bouwsector kreeg in 2004 binnen het aandachtsveld aanbestedingen al bijzondere aandacht. Dit blijft zo in 2005. De NMa wil in 2005 de lopende bouwonderzoeken grotendeels afronden. Gezien de omvang en complexiteit van deze onderzoeken, vraagt dit aandachtsveld ook volgend jaar veel inzet en capaciteit van de NMa-organisatie.

De NMa consulteert over de instrumenten die zij als toezichthouder kan inzetten om naleving door het bedrijfsleven te bevorderen en over de wijze waarop zij civiele handhaving bij haar prioritering kan betrekken. Naast een sanctie kan de NMa ook een waarschuwing geven, waarbij onmiddellijke beëindiging van de overtreding steeds het uitgangspunt is. De NMa ondersteunt de naleving door middel van voorlichting en door het stimuleren van bijvoorbeeld compliance regelingen.

Reacties op dit consultatiedocument kunnen tot uiterlijk 8 oktober 2004 aan de NMa worden gestuurd.

Voor meer informatie, zie het

Consultatiedocument NMa-agenda 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NMA