Start tweede proef langere en zwaardere vrachtautoââ‚

Den Haag – Vanmiddag, 24 augustus 2004, heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat het officiële startsein gegeven voor een tweede proef met langere en zwaardere vrachtautocombinaties (LZV’s) ook wel ecocombi’s genoemd. De proef is bedoeld om de voor- en nadelen van deze vrachtauto’s verder te onderzoeken. Eind 2006 wordt een besluit genomen over de definitieve invoering van deze langere en zwaardere combinaties. Vanaf vandaag rijden er een tiental LZV’s op de weg. Dit zullen er in het kader van de proef uiteindelijk maximaal 300 worden. De proef loopt tot 1 november 2006.

De nieuwe proef is een vervolg op een eerste proef die in 2000 van start ging en waaraan 4 combinaties meededen. De resultaten uit deze eerste proef zijn veelbelovend, maar lieten nog een aantal vragen onbeantwoord. Met LZV’s is efficiënter vervoer mogelijk en het levert een brandstofbesparing op van tussen 4 en 30 procent. LZV’s leveren dus ook een bijdrage aan het milieu. Het ministerie heeft de voorwaarden voor deelname aan de tweede proef versoepeld. Zo is de oude maximale trajectafstand van 50 km verval-len en is er geen verplichte koppeling meer met intermodaal vervoer (trein/vrachtauto of boot/vrachtauto). Ook is er geen rijverbod meer in de ochtendspits. Hierdoor is de belangstelling voor deelname bij het be-drijfsleven veel groter.

LZV’s of ecocombi’s zijn vrachtauto’s die langer en (vaak) zwaarder zijn dan de maximum toegestane lengtes en gewichten. Vrachtauto’s in Nederland kunnen nu maximaal 18,75 meter lang zijn en maximaal 50 ton wegen. LZV’s mogen maximaal 25,25 meter zijn en maximaal 60 ton wegen.
Transportbedrijven mogen met hun LZV’s rijden op het snelwegennet en aansluitende wegen waarvoor ze ontheffing hebben gekregen van de wegbeheerder. LZV’s komen niet in binnensteden.

In het kader van de verkeersveiligheid worden aan de LZV’s extra eisen gesteld bovenop de wettelijke eisen. Zo zijn ze uitgerust met extra voorzieningen, zoals gesloten zijafscherming en contourmarkering, hetgeen de zichtbaarheid vergroot. Voordat de combinaties de weg op gaan, moeten ze zijn goedgekeurd door de RDW. De chauffeur heeft een aanvullende rijopleiding gehad.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat