GS stemt in met eindvoorstel Grote Infrastructuur KAN

Arnhem – Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) hebben ingestemd met het eindvoorstel van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Grote Infrastructuur KAN (BBG).

Hiermee geven zij aan dat een verbreding van de A50 in combinatie met een stadsbrug, ook volgens hen een adequate oplossing is voor een snelle aanpak van de verkeersproblematiek in de regio. In lijn met het advies van de BBG stellen GS verder voor te starten met de planprocedure voor de doortrekking A15 en het planproces voor de A73 nu niet verder voort te zetten.

Het voorstel van het dagelijks bestuur van de provincie wordt op 15 september 2004 besproken door het Gelders parlement. De volksvertegenwoordiging van de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de raad van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen bespreken in oktober het eindvoorstel Grote Infrastructuur KAN.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland