Halfjaarcijfers 2004 DHV Groep

Amersfoort – De DHV Groep sluit de eerste helft van 2004 af met een bedrijfsresultaat van € 5,6 miljoen (+ 37%) en een nettoresultaat van € 2,8 miljoen (+ 27%). Ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar zijn bij verbeterde marge de omzet en de toegevoegde waarde over het eerste halfjaar van 2004 licht gedaald naar respectievelijk € 145,4 en € 119,6 miljoen.

Marge verbeterd
De stijging van het bedrijfs- en nettoresultaat is met name te danken aan de verbeterde resultaten van de business groups Bouw en Industrie en Water, voornamelijk als gevolg van kostenreducties.
Beide bedrijfsonderdelen kampten in de jaren 2001 t/m 2003 met tegenvallende marktomstandigheden. Door ingrijpende reorganisaties in 2003 zijn de resultaten hersteld.
De business group Ruimte en Mobiliteit wist onder duidelijk moeilijker marktomstandigheden het resultaat te handhaven.
De bedrijven in het buitenland vertoonden een wisselend beeld, waarbij met name de Centraal-Europese landen goed presteerden.

Verkopen onder druk
Zowel in binnen- als buitenland zijn de verkopen gedaald. Door de internationaal zwakke economische omstandigheden loopt met name vanuit de hogere overheden en de internationale financiers het aantal opdrachten terug. In Nederland is sprake van een duidelijke stagnatie van de infrastructuurmarkt. De business group Water ondervindt vooral in Azië een afname van de overheidsinvesteringen.

Versterking marktposities
De uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 zorgt voor een substantiële toename van het marktpotentieel in Centraal- en Oost-Europa. Met de kantoren in Polen, Tsjechië en Hongarije is DHV goed gepositioneerd om de hieruit voortvloeiende kansen te benutten. Ten opzichte van vorig jaar is de omzet van deze bedrijfsonderdelen in de eerste helft van 2004 met 30% gestegen.

In de luchtvaart vinden door diverse privatiseringen belangrijke verschuivingen plaats. DHV anticipeert op deze ontwikkelingen door een verbreding van het expertiseprofiel. Ter verkrijging van een grotere slagkracht is begin 2004 gestart met een verdergaande integratie van NACO en DHV op het gebied van regionale ruimtelijke inrichting, transportinfrastructuur, milieueffecten, veiligheid en financieel-economische studies.

Ter versterking van de concurrentiepositie is DHV voornemens de ‘engineering op afstand’ uit te breiden. Als uitbreiding van het kantoor in India wordt de oprichting van een unit van circa honderd medewerkers onderzocht, voor de uitvoering van engineeringactiviteiten in nauwe samenwerking met de Nederlandse bedrijfsonderdelen.

Enkele projecten in het eerste halfjaar van 2004

Ontwerp zuidelijke rondweg Warschau
DHV heeft een contract getekend voor het ontwerp van het zuidwestelijk kwart van de toekomstige rondweg van Warschau. De weg heeft een lengte van 20 kilometer, waarvan 15 kilometer rondweg en 5 kilometer verbindingsweg naar de nieuwe luchthaventerminal. Het ontwerp heeft een hoge moeilijkheidsgraad omdat er zeven aansluitpunten moeten worden gerealiseerd in de dichtbevolkte agglomeratie van de Poolse hoofdstad. Naast het volledige ontwerptraject is DHV ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de grond en de vergunningen.

Masterplan International Airport Athene
NACO werkt, samen met DHV’s Britse partner Halcrow, aan een actualisering van het masterplan voor de luchthaven van Athene, de Olympische stad in 2004. Diverse ontwikkelingsscenario’s worden onderzocht en uitgewerkt. Onder meer wordt bekeken of de luchthaven een uiteindelijke groei tot 50 miljoen passagiersbewegingen zal kunnen verwerken. Voorts ligt de nadruk op de uitbreiding van commerciële activiteiten in zowel het huidige stationsgebouw als het gebied eromheen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht DHV

Halfjaarcijfers 2004 DHV Groep | Infrasite

Halfjaarcijfers 2004 DHV Groep

Amersfoort – De DHV Groep sluit de eerste helft van 2004 af met een bedrijfsresultaat van € 5,6 miljoen (+ 37%) en een nettoresultaat van € 2,8 miljoen (+ 27%). Ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar zijn bij verbeterde marge de omzet en de toegevoegde waarde over het eerste halfjaar van 2004 licht gedaald naar respectievelijk € 145,4 en € 119,6 miljoen.

Marge verbeterd
De stijging van het bedrijfs- en nettoresultaat is met name te danken aan de verbeterde resultaten van de business groups Bouw en Industrie en Water, voornamelijk als gevolg van kostenreducties.
Beide bedrijfsonderdelen kampten in de jaren 2001 t/m 2003 met tegenvallende marktomstandigheden. Door ingrijpende reorganisaties in 2003 zijn de resultaten hersteld.
De business group Ruimte en Mobiliteit wist onder duidelijk moeilijker marktomstandigheden het resultaat te handhaven.
De bedrijven in het buitenland vertoonden een wisselend beeld, waarbij met name de Centraal-Europese landen goed presteerden.

Verkopen onder druk
Zowel in binnen- als buitenland zijn de verkopen gedaald. Door de internationaal zwakke economische omstandigheden loopt met name vanuit de hogere overheden en de internationale financiers het aantal opdrachten terug. In Nederland is sprake van een duidelijke stagnatie van de infrastructuurmarkt. De business group Water ondervindt vooral in Azië een afname van de overheidsinvesteringen.

Versterking marktposities
De uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 zorgt voor een substantiële toename van het marktpotentieel in Centraal- en Oost-Europa. Met de kantoren in Polen, Tsjechië en Hongarije is DHV goed gepositioneerd om de hieruit voortvloeiende kansen te benutten. Ten opzichte van vorig jaar is de omzet van deze bedrijfsonderdelen in de eerste helft van 2004 met 30% gestegen.

In de luchtvaart vinden door diverse privatiseringen belangrijke verschuivingen plaats. DHV anticipeert op deze ontwikkelingen door een verbreding van het expertiseprofiel. Ter verkrijging van een grotere slagkracht is begin 2004 gestart met een verdergaande integratie van NACO en DHV op het gebied van regionale ruimtelijke inrichting, transportinfrastructuur, milieueffecten, veiligheid en financieel-economische studies.

Ter versterking van de concurrentiepositie is DHV voornemens de ‘engineering op afstand’ uit te breiden. Als uitbreiding van het kantoor in India wordt de oprichting van een unit van circa honderd medewerkers onderzocht, voor de uitvoering van engineeringactiviteiten in nauwe samenwerking met de Nederlandse bedrijfsonderdelen.

Enkele projecten in het eerste halfjaar van 2004

Ontwerp zuidelijke rondweg Warschau
DHV heeft een contract getekend voor het ontwerp van het zuidwestelijk kwart van de toekomstige rondweg van Warschau. De weg heeft een lengte van 20 kilometer, waarvan 15 kilometer rondweg en 5 kilometer verbindingsweg naar de nieuwe luchthaventerminal. Het ontwerp heeft een hoge moeilijkheidsgraad omdat er zeven aansluitpunten moeten worden gerealiseerd in de dichtbevolkte agglomeratie van de Poolse hoofdstad. Naast het volledige ontwerptraject is DHV ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de grond en de vergunningen.

Masterplan International Airport Athene
NACO werkt, samen met DHV’s Britse partner Halcrow, aan een actualisering van het masterplan voor de luchthaven van Athene, de Olympische stad in 2004. Diverse ontwikkelingsscenario’s worden onderzocht en uitgewerkt. Onder meer wordt bekeken of de luchthaven een uiteindelijke groei tot 50 miljoen passagiersbewegingen zal kunnen verwerken. Voorts ligt de nadruk op de uitbreiding van commerciële activiteiten in zowel het huidige stationsgebouw als het gebied eromheen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht DHV