Meer maatwerk in Bouw-CAO

Gouda – De Bouw-CAO moet meer mogelijkheden bieden voor maatwerk in bedrijven. Dit zegt het AVBB in reactie op het artikel in Cobouw waarin het EIB waarschuwt voor verlies van arbeidskrachten als de sector geen mogelijkheid biedt om in deeltijd te werken.

Meer maatwerk betekent dat meer tegemoet wordt gekomen aan de wensen van werkgevers en werknemers, ook wat betreft arbeidstijden. Werkgevers hebben in de CAO-onderhandelingen een voorstel gedaan voor een arbeidsduurmodel dat flexibel werken mogelijk maakt. Dit kan betekenen dat een werknemer bijvoorbeeld in de winter minder uren werkt en in de zomer meer uren dan gemiddeld. Per saldo werkt de werknemer hetzelfde aantal uren, maar de verdeling van uren is een andere. De verdeling houdt rekening met het aanbod van werk.

Met dit voorstel wordt meer rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van het individuele bedrijf en daarmee ook met de wensen van werkgevers en werknemers. Werkgever en werknemer komen een aantal te werken uren per periode overeen, bijvoorbeeld voor een periode van een jaar en maken gezamenlijk afspraken over de manier wanneer en hoe lang er wordt gewerkt. In dat kader kan de werknemer zijn wensen naar voren brengen, zo ook de voorkeur voor het werken in deeltijd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB