Fatigue veroorzaakt 10% ernstige scheepsongevallen

Den Haag – Ernstige vermoeidheid of fatigue is een belangrijke oorzaak van aanvaringen en strandingen in de koopvaardij. In tien procent van de gevallen is er een directe relatie tussen deze scheepsongevallen en vermoeidheid, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft een analyse uitgevoerd op 141 scheepsongevallen die onderzocht zijn door de Raad voor de Scheepvaart in de periode 1997 -2001. Daaruit blijkt het directe causale verband tussen de scheepsongevallen en ernstige vermoeidheid op de brug van schepen tijdens de vaart. Het betrof koopvaardijschepen die een zogenaamd 2-wachtenstelsel (twee bemanningsleden: zes uur op en zes uur af) in plaats van een 3-wachtenstelsel hadden en visserschepen die op thuisreis waren na de visweek. De meeste ongevallen vonden plaats in de nachtelijke uren er was er één persoon op wacht.

De IVW sluit overigens niet uit dat het percentage hoger ligt. Er zijn namelijk weinig bemanningsleden die willen toegeven dat ze tijdens hun wacht in slaap zijn gevallen, of zo vermoeid waren dat ze hun taken niet meer naar behoren konden uitvoeren.

Fatigue is een chronisch gebrek aan voldoende slaap waardoor de werkprestaties van een persoon afnemen. Te denken valt aan het afnemen van concentratievermogen, reactiesnelheid en waarnemingsvermogen. Fatigue verhoogt de kans op het ontstaan van ongevallen, dit is ook reeds in vele (inter)nationale studies vastgesteld. De analyse maakt deel uit van een internationaal onderzoek van enkele West-Europese landen. Al eerder kwam de Zweedse Scheepvaartinspectie in 2003 met een soortgelijke uitkomst.

De IVW zal door gerichter toezicht op de naleving van de Zeevaartbemanningswet en voorlichting het probleem fatigue aanpakken. De belangenverenigingen van zowel de werkgevers als de werknemers in de zeevaart en de visserij zullen naar aanleiding van dit onderzoek worden benaderd. De IVW is namelijk van mening dat vooral rederij en bemanning zelf zich bewust moeten worden van het probleem en zelf de verantwoordelijkheid nemen om het probleem uit de wereld te helpen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Inspectie Verkeer & Waterstaat

Fatigue veroorzaakt 10% ernstige scheepsongevallen | Infrasite

Fatigue veroorzaakt 10% ernstige scheepsongevallen

Den Haag – Ernstige vermoeidheid of fatigue is een belangrijke oorzaak van aanvaringen en strandingen in de koopvaardij. In tien procent van de gevallen is er een directe relatie tussen deze scheepsongevallen en vermoeidheid, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft een analyse uitgevoerd op 141 scheepsongevallen die onderzocht zijn door de Raad voor de Scheepvaart in de periode 1997 -2001. Daaruit blijkt het directe causale verband tussen de scheepsongevallen en ernstige vermoeidheid op de brug van schepen tijdens de vaart. Het betrof koopvaardijschepen die een zogenaamd 2-wachtenstelsel (twee bemanningsleden: zes uur op en zes uur af) in plaats van een 3-wachtenstelsel hadden en visserschepen die op thuisreis waren na de visweek. De meeste ongevallen vonden plaats in de nachtelijke uren er was er één persoon op wacht.

De IVW sluit overigens niet uit dat het percentage hoger ligt. Er zijn namelijk weinig bemanningsleden die willen toegeven dat ze tijdens hun wacht in slaap zijn gevallen, of zo vermoeid waren dat ze hun taken niet meer naar behoren konden uitvoeren.

Fatigue is een chronisch gebrek aan voldoende slaap waardoor de werkprestaties van een persoon afnemen. Te denken valt aan het afnemen van concentratievermogen, reactiesnelheid en waarnemingsvermogen. Fatigue verhoogt de kans op het ontstaan van ongevallen, dit is ook reeds in vele (inter)nationale studies vastgesteld. De analyse maakt deel uit van een internationaal onderzoek van enkele West-Europese landen. Al eerder kwam de Zweedse Scheepvaartinspectie in 2003 met een soortgelijke uitkomst.

De IVW zal door gerichter toezicht op de naleving van de Zeevaartbemanningswet en voorlichting het probleem fatigue aanpakken. De belangenverenigingen van zowel de werkgevers als de werknemers in de zeevaart en de visserij zullen naar aanleiding van dit onderzoek worden benaderd. De IVW is namelijk van mening dat vooral rederij en bemanning zelf zich bewust moeten worden van het probleem en zelf de verantwoordelijkheid nemen om het probleem uit de wereld te helpen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Inspectie Verkeer & Waterstaat