Werkzaamheden aan hefbrug Boskoop

Den Haag РVan 16 augustus tot en met 15 november 2004 zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan de hefbrug over de Gouwe in Boskoop. In deze periode wordt de brug in zijn geheel gezandstraald en geverfd. Gedurende de werkzaamheden is ̩̩n rijstrook van de brug beschikbaar voor het verkeer. Vanaf 6 oktober tot en met 6 november zal de brug echter volledig worden afgesloten.

De werkzaamheden aan de hefbrug zijn onderdeel van het reguliere onderhoudsplan van de provincie. Na overleg met betrokken is getracht de overlast tot een minimum te beperken, door het onderhoud te laten samenvallen met gemeentelijke werkzaamheden aan de Zijde. Verder is getracht om de periode waarin gewerkt wordt zo kort mogelijk te houden en één rijstrook, via verkeerslichten, beschikbaar te houden voor het wegverkeer. De provincie kan echter niet voorkomen dat de hefbrug voor een maand volledig moet worden afgesloten.

Gedurende de werkzaamheden wordt een omleidingsroute aangegeven voor het autoverkeer. Deze geldt als adviesroute, omdat er zeer ernstige verkeershinder wordt verwacht bij het gebruik van één rijstrook. Tijdens de volledige afsluiting van de brug zal de omleiding dienen als enige route. Voor fietsers en voetgangers wordt er van 6 oktober tot en met 6 november, tussen 06:00 uur en 23:00 uur, zeven dagen per week, een pontje ingezet. Eventuele inzet na 23:00 uur is momenteel onderwerp van overleg tussen de provincie en lokale horeca.

Hulpdiensten hebben afspraken gemaakt rond ondersteuning door buurgemeenten. Tijdens de werkzaamheden aan de hefbrug zal er geen stremming voor de scheepvaart optreden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland