Eerste geluidsschermen met strepen geplaatst

Zoetermeer – Op 21 juli 2004 zijn de eerste panelen met strepen van de geluidsschermen langs de HSL – Zuid en A16 geplaatst. Gestart is met de geluidsschermen ten zuiden van knooppunt Princeville, aan de kant van Breda.

Uiteindelijk worden alle transparante geluidsschermen bewerkt die nog geplaatst worden en die op plaatsen staan waar vogelsterfte een knelpunt vormt.

De Projectorganisatie Hogesnelheidslijn – Zuid heeft opdracht gegeven om alle bovengenoemde geluidsschermen te voorzien van verticale strepen. Binnenkort vindt een proef plaats waarbij gekeken wordt hoe de strepen ter plaatse aangebracht kunnen worden. Bij de proef wordt onder andere gekeken naar het werktempo, de kosten en de te nemen veiligheidsmaatregelen. De panelen van de geluidsschermen worden voorzien van verticale strepen die 10 centimeter van elkaar verwijderd zijn. De panelen blijven transparant.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Projectorganisatie HSL-Zuid