Tijdelijke snelheidsverlaging op delen N 210

Den Haag – Gedurende drie maanden geldt op een aantal trajecten van de N 210 in de Krimpenerwaard een snelheidslimiet en een inhaalverbod. Er mag dan niet harder gereden worden dan 60 km per uur. De snelheidsbeperking gaat in per 2 augustus 2004. Op enkele gedeelten van de N 210 is het wegdek in zeer slechte staat. Als verkeer met hoge snelheid over de gaten in het wegdek rijdt, ontstaat er extra belasting op de fundering van de N 210. De snelheidsverlaging moet de wegbelasting verminderen. De tijdelijke, verplichte snelheidsverlaging tot 60 km per uur duurt naar verwachting tot eind oktober. Daarna komt er een adviessnelheid van 60 km per uur.

De snelheidslimiet geldt voor de volgende trajecten van de N 210:

– N 474 (Krimpenerbosweg) tot N 477 (Breekkade);
– N 475 (Zijdeweg) tot N 476 (Boezemweg);
– Zuidbroekse Opweg tot de gemeentegrens Bergambacht.

Naast de snelheidslimiet geldt er op deze weggedeelten een inhaalverbod. Op de weg komt een doorgetrokken streep. De snelheidsverlaging wordt verder aangegeven door borden langs de route.

De provincie vindt dat de technische staat van de N 210 snel verbeterd moet worden. Op dit moment wordt gekeken of renovatie mogelijk is of dat de N 210 volledig vernieuwd moet worden. De weg bestaat uit betonnen bakken die gefundeerd zijn op houten palen. De bakken zijn gevuld met zand en via de naden spoelt er zand weg. Hierdoor ontstaan holle ruimtes onder het wegdek. Verkeer dat met hoge snelheid over de holle ruimtes rijdt, vormt een extra belasting op de constructie. Daardoor kunnen scheuren of gaten in het wegdek ontstaan, die leiden tot verkeersonveilige situaties. Rijdt het verkeer 60 km per uur in plaats van 80, dan is de belasting minder groot. De holle ruimtes onder de weg worden binnen nu en drie maanden tijd geïnjecteerd om ze op te vullen. Tijdens deze ‘injectiewerkzaamheden’ zal gebruik worden gemaakt van een rijdende afzetting. Bij werkzaamheden is daarom maar één rijstrook beschikbaar.

Een nieuwe, veilige weg
De provincie Zuid Holland streeft naar een nieuwe, veilige N 210. Daarom zoekt ze voortdurend naar oplossingen om problemen rond bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dit gebeurt in samenwerking en samenspraak met bestuurders van omliggende gemeenten, het bedrijfsleven uit de Krimpenerwaard en andere relevante partners uit de omgeving. Helaas brengen werkzaamheden aan de weg onvermijdelijk overlast voor weggebruikers met zich mee.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland