Europa gaat handel in illegaal hout aanpakken

Den Haag – De Europese Commissie heeft een voorstel bekend gemaakt voor EU-brede maatregelen tegen de handel in illegaal hout. Het zogeheten FLEGT-actieplan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) bevat maatregelen die de handel in illegaal geoogst hout moeten beperken. Kern van het plan is een vergunningensysteem dat de douane van EU-lidstaten in staat stelt illegaal geoogst hout uit aangesloten producentenlanden te weren.

Nederland heeft de ontwikkeling van het actieplan actief ondersteund. Eind september organiseert het Nederlandse ministerie van LNV samen met Duitsland een bijeenkomst van deskundigen over het gebruik van anti-witwaswetgeving tegen de handel in illegaal hout. En samen met Denemarken zal LNV in september een workshop organiseren om ervaringen over het aanbestedingsbeleid tegen illegaal hout uit te wisselen. LNV werkt voor deze bijeenkomsten samen met de ministeries van Justitie resp. VROM. De Nederlandse regering heeft onlangs besloten om bij aanbestedingen van het rijk alleen legaal geoogst hout te gebruiken.

Het tegengaan van illegale houtkap is van groot belang om tropisch bos te beschermen. Per jaar gaat er 12,3 miljoen hectare bos (drie keer de oppervlakte van Nederland) verloren. De ontbossing wordt vooral veroorzaakt door omzetting van bos in landbouwgronden en door de handel in tropisch hout. Een fors deel van die handel is illegaal doordat er in strijd met de wet- en regelgeving gekapt en gehandeld wordt. Deze praktijken hebben ook grote economische gevolgen. Naar schatting lopen de overheden van houtproducerende ontwikkelingslanden zo’n 10-15 miljard dollar per jaar aan belastinginkomsten mis.

De Europese Commissie bekijkt nog welke aanvullende mogelijkheden er zijn om bestaande wetgeving in te zetten tegen de handel in illegaal hout. Ook de vraag of het mogelijk is om onder de huidige internationale handelsregels een EU-breed importverbod voor illegaal hout in te stellen wordt nog onderzocht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV

Europa gaat handel in illegaal hout aanpakken | Infrasite

Europa gaat handel in illegaal hout aanpakken

Den Haag – De Europese Commissie heeft een voorstel bekend gemaakt voor EU-brede maatregelen tegen de handel in illegaal hout. Het zogeheten FLEGT-actieplan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) bevat maatregelen die de handel in illegaal geoogst hout moeten beperken. Kern van het plan is een vergunningensysteem dat de douane van EU-lidstaten in staat stelt illegaal geoogst hout uit aangesloten producentenlanden te weren.

Nederland heeft de ontwikkeling van het actieplan actief ondersteund. Eind september organiseert het Nederlandse ministerie van LNV samen met Duitsland een bijeenkomst van deskundigen over het gebruik van anti-witwaswetgeving tegen de handel in illegaal hout. En samen met Denemarken zal LNV in september een workshop organiseren om ervaringen over het aanbestedingsbeleid tegen illegaal hout uit te wisselen. LNV werkt voor deze bijeenkomsten samen met de ministeries van Justitie resp. VROM. De Nederlandse regering heeft onlangs besloten om bij aanbestedingen van het rijk alleen legaal geoogst hout te gebruiken.

Het tegengaan van illegale houtkap is van groot belang om tropisch bos te beschermen. Per jaar gaat er 12,3 miljoen hectare bos (drie keer de oppervlakte van Nederland) verloren. De ontbossing wordt vooral veroorzaakt door omzetting van bos in landbouwgronden en door de handel in tropisch hout. Een fors deel van die handel is illegaal doordat er in strijd met de wet- en regelgeving gekapt en gehandeld wordt. Deze praktijken hebben ook grote economische gevolgen. Naar schatting lopen de overheden van houtproducerende ontwikkelingslanden zo’n 10-15 miljard dollar per jaar aan belastinginkomsten mis.

De Europese Commissie bekijkt nog welke aanvullende mogelijkheden er zijn om bestaande wetgeving in te zetten tegen de handel in illegaal hout. Ook de vraag of het mogelijk is om onder de huidige internationale handelsregels een EU-breed importverbod voor illegaal hout in te stellen wordt nog onderzocht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie LNV