Tunnels Rijksweg 73-Zuid naar Belgische aannemer

Roermond – Rijkswaterstaat heeft de bouw van de tunnels in Roermond en Swalmen van Rijksweg 73-Zuid voor € 115 miljoen gegund aan het Belgische aannemersbedrijf Besix.

In Roermond gaat het om een 2,4 kilometer lange tunnel onder het stedelijk en deels landelijk gebied van de stad. In Swalmen komt ter hoogte van de kom van deze gemeente een 1000 meter lange tunnel waarvan het gesloten gedeelte 400 meter bedraagt.

De aanbesteding heeft voor Rijkswaterstaat een positief resultaat opgeleverd. Dit is grotendeels te verklaren door het gebruik van de aanbestedingsformule waarbij de aannemer, binnen afgesproken randvoorwaarden, zijn eigen ideeën, kennis en kunde inzet voor een uitgekiend ontwerp. In het geval van de Roermondse tunnel heeft Besix een ontwerp gemaakt dat optimaal gebruik maakt van het gegeven dat onlangs de vluchtstroken in de tunnels zijn vervallen. De tunnel word daardoor smaller hetgeen een goedkopere bouwmethode mogelijk maakt. Verder maakt de aannemer in het Roerdal gebruik van de afzinkmethode. Daarbij worden vier tunnelelementen gefaseerd in een dok in het tracé gebouwd en op locatie in een zinksleuf afgezonken.
Daarnaast is het positieve resultaat te verklaren door de concurrentie op de (internationale) bouwmarkt.

De aannemer kan thans aan de slag met voorbereidende werkzaamheden zoals het verder detailleren van zijn ontwerp, het inrichten van het bouwterrein, het bestellen van materialen, het contracteren van onderaannemers e.d.

Naar verwachting zal de feitelijk bouw eind 2004, begin 2005 van start gaan. De beide tunnels moeten volgens een bestuursovereenkomst tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en de Provincie Limburg, uiterlijk 31 december 2007 klaar zijn. In deze bestuursovereenkomst is ook de omleiding om de kom van de gemeente Haelen afgesproken. Deze omleiding is inmiddels gereed en op 9 juni 2004 geopend.
Voordat in Swalmen aan de tunnel kan worden begonnen, moet ProRail een stuk van het spoor daar verplaatst hebben. Die werkzaamheden zullen dit najaar eveneens klaar zijn. Voor de rest van dit jaar staan voor Rijksweg 73-Zuid nog de gunningen gepland van de wegvakken Belfeld-Reuver en Swalmen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Via Limburg

Tunnels Rijksweg 73-Zuid naar Belgische aannemer | Infrasite

Tunnels Rijksweg 73-Zuid naar Belgische aannemer

Roermond – Rijkswaterstaat heeft de bouw van de tunnels in Roermond en Swalmen van Rijksweg 73-Zuid voor € 115 miljoen gegund aan het Belgische aannemersbedrijf Besix.

In Roermond gaat het om een 2,4 kilometer lange tunnel onder het stedelijk en deels landelijk gebied van de stad. In Swalmen komt ter hoogte van de kom van deze gemeente een 1000 meter lange tunnel waarvan het gesloten gedeelte 400 meter bedraagt.

De aanbesteding heeft voor Rijkswaterstaat een positief resultaat opgeleverd. Dit is grotendeels te verklaren door het gebruik van de aanbestedingsformule waarbij de aannemer, binnen afgesproken randvoorwaarden, zijn eigen ideeën, kennis en kunde inzet voor een uitgekiend ontwerp. In het geval van de Roermondse tunnel heeft Besix een ontwerp gemaakt dat optimaal gebruik maakt van het gegeven dat onlangs de vluchtstroken in de tunnels zijn vervallen. De tunnel word daardoor smaller hetgeen een goedkopere bouwmethode mogelijk maakt. Verder maakt de aannemer in het Roerdal gebruik van de afzinkmethode. Daarbij worden vier tunnelelementen gefaseerd in een dok in het tracé gebouwd en op locatie in een zinksleuf afgezonken.
Daarnaast is het positieve resultaat te verklaren door de concurrentie op de (internationale) bouwmarkt.

De aannemer kan thans aan de slag met voorbereidende werkzaamheden zoals het verder detailleren van zijn ontwerp, het inrichten van het bouwterrein, het bestellen van materialen, het contracteren van onderaannemers e.d.

Naar verwachting zal de feitelijk bouw eind 2004, begin 2005 van start gaan. De beide tunnels moeten volgens een bestuursovereenkomst tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en de Provincie Limburg, uiterlijk 31 december 2007 klaar zijn. In deze bestuursovereenkomst is ook de omleiding om de kom van de gemeente Haelen afgesproken. Deze omleiding is inmiddels gereed en op 9 juni 2004 geopend.
Voordat in Swalmen aan de tunnel kan worden begonnen, moet ProRail een stuk van het spoor daar verplaatst hebben. Die werkzaamheden zullen dit najaar eveneens klaar zijn. Voor de rest van dit jaar staan voor Rijksweg 73-Zuid nog de gunningen gepland van de wegvakken Belfeld-Reuver en Swalmen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Via Limburg