Milieu impuls Europese concurrentiekracht

Den Haag – Europa kan zijn concurrentiekracht versterken door een efficient milieubeleid te voeren. Dat is de conclusie van de Europese milieuministers tijdens de informele milieuraad in Maastricht.

Via het stimuleren van innovaties en slimme milieuregels, kunnen groene bedrijven en groene producten een betere kans krijgen. Dit draagt bij aan een sterke Europese economie en meer werkgelegenheid. Europa is wereldwijd al koploper in eco-efficiënte producten. Desalniettemin komen nog te weinig innovaties ook daadwerkelijk op de markt.
De Europese ministers van milieu willen daarom milieuvriendelijke innovaties stimuleren door gunstige fiscale maatregelen, zoals een Europees systeem voor groen beleggen en het afschaffen van milieu-onvriendelijke subsidies. Staatssecretaris Van Geel wil bovendien dat de overheid alleen nog innovatieve producten inkoopt, die het milieu minder belasten. Dit moet volgens hem ook een van de voorwaarden in de aanbestedingsregels zijn.

Gemiddeld wordt in de EU-lidstaten circa 14 procent van de bestedingen gedaan door de overheid. De overheid is daarmee een belangrijke marktpartij, die via haar inkoopbeleid nieuwe, milieuvriendelijke trends kan stimuleren. Bijvoorbeeld door overheidsgebouwen alleen nog met verf op waterbasis te laten schilderen, zoals in Nederland gebeurt. Ook besparen zogeheten LED-lampen en LCD-computerschermen veel energie.
Deze adviezen zijn ook besproken met Wim Kok, die op de informele milieuraad aanwezig was. Kok adviseert de Europese regeringsleiders hoe de doelstellingen van de Lissabonstrategie het beste kunnen worden bereikt. De Europese regeringsleiders hebben tijdens de Europese Raad in Lissabon (2000) zich als doel gesteld dat de Europese Unie in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld moet zijn. Milieu is een van de drie pijlers van deze strategie. Begin 2005 evalueren de Europese regeringsleiders voor de eerste keer deze Lissabonafspraken.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap wil Van Geel zich inzetten voor schone, stille en zuinige auto’s. Dat kan door slimme technieken als roetfilters, cruise-control en boordcomputers te stimuleren. Daarnaast wil hij de internationale klimaatconferentie in Argentinië (COP 10) benutten om het internationale debat over klimaatbeleid een nieuwe impuls te geven. Hij zet zich in voor een snelle inwerkingtreding van het Kyoto-protocol. Tenslotte moet tijdens het Nederlandse voorzitterschap een belangrijke stap worden gezet in het chemische-stoffendossier. Omdat chemische stoffen overal worden toegepast, is het van groot belang dat veiligheid van mens en milieu is gegarandeerd. Nu is van de meeste chemische stoffen nog niet bekend welke risico’s ze met zich brengen. De milieuministers willen dat veranderen.
Op de milieuraad waren naast de milieuministers uit de 25 lidstaten ook milieuministers uit de kandidaatlidstaten Roemenië, Bulgarije en Turkije aanwezig. Verder waren er vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europese parlement, de Europese milieuorganisatie en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Milieu impuls Europese concurrentiekracht | Infrasite

Milieu impuls Europese concurrentiekracht

Den Haag – Europa kan zijn concurrentiekracht versterken door een efficient milieubeleid te voeren. Dat is de conclusie van de Europese milieuministers tijdens de informele milieuraad in Maastricht.

Via het stimuleren van innovaties en slimme milieuregels, kunnen groene bedrijven en groene producten een betere kans krijgen. Dit draagt bij aan een sterke Europese economie en meer werkgelegenheid. Europa is wereldwijd al koploper in eco-efficiënte producten. Desalniettemin komen nog te weinig innovaties ook daadwerkelijk op de markt.
De Europese ministers van milieu willen daarom milieuvriendelijke innovaties stimuleren door gunstige fiscale maatregelen, zoals een Europees systeem voor groen beleggen en het afschaffen van milieu-onvriendelijke subsidies. Staatssecretaris Van Geel wil bovendien dat de overheid alleen nog innovatieve producten inkoopt, die het milieu minder belasten. Dit moet volgens hem ook een van de voorwaarden in de aanbestedingsregels zijn.

Gemiddeld wordt in de EU-lidstaten circa 14 procent van de bestedingen gedaan door de overheid. De overheid is daarmee een belangrijke marktpartij, die via haar inkoopbeleid nieuwe, milieuvriendelijke trends kan stimuleren. Bijvoorbeeld door overheidsgebouwen alleen nog met verf op waterbasis te laten schilderen, zoals in Nederland gebeurt. Ook besparen zogeheten LED-lampen en LCD-computerschermen veel energie.
Deze adviezen zijn ook besproken met Wim Kok, die op de informele milieuraad aanwezig was. Kok adviseert de Europese regeringsleiders hoe de doelstellingen van de Lissabonstrategie het beste kunnen worden bereikt. De Europese regeringsleiders hebben tijdens de Europese Raad in Lissabon (2000) zich als doel gesteld dat de Europese Unie in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld moet zijn. Milieu is een van de drie pijlers van deze strategie. Begin 2005 evalueren de Europese regeringsleiders voor de eerste keer deze Lissabonafspraken.

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap wil Van Geel zich inzetten voor schone, stille en zuinige auto’s. Dat kan door slimme technieken als roetfilters, cruise-control en boordcomputers te stimuleren. Daarnaast wil hij de internationale klimaatconferentie in Argentinië (COP 10) benutten om het internationale debat over klimaatbeleid een nieuwe impuls te geven. Hij zet zich in voor een snelle inwerkingtreding van het Kyoto-protocol. Tenslotte moet tijdens het Nederlandse voorzitterschap een belangrijke stap worden gezet in het chemische-stoffendossier. Omdat chemische stoffen overal worden toegepast, is het van groot belang dat veiligheid van mens en milieu is gegarandeerd. Nu is van de meeste chemische stoffen nog niet bekend welke risico’s ze met zich brengen. De milieuministers willen dat veranderen.
Op de milieuraad waren naast de milieuministers uit de 25 lidstaten ook milieuministers uit de kandidaatlidstaten Roemenië, Bulgarije en Turkije aanwezig. Verder waren er vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europese parlement, de Europese milieuorganisatie en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM