Europese veiligheidsnorm voor mobiele kranen gereed

Delft – NEN, het centrum van normalisatie, heeft voor verschillende mobiele kranen een nieuwe Europese norm gepubliceerd. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de essentiële eisen van de machinerichtlijn. Deze norm vervangt de corresponderende eisen uit de Nederlandse normenreeks voor hijskranen.

De norm is getiteld NEN-EN 13000 Hijskranen – Mobiele kranen. In de norm wordt uitgebreid ingegaan op de diverse aspecten die van belang zijn voor de veiligheid van een mobiele kraan. De gestelde eisen omvatten sterkte, stabiliteit, veiligheidsinrichtingen, cabines en geluid.
Verder geeft de norm methoden om te verifiëren of aan de diverse eisen is voldaan (door berekening, beproeving, visuele controle, functionele controle). Ook worden eisen gesteld aan de bijgeleverde informatie, zoals handboeken, technische gegevens, gebruiks/onderhoudsinstructies en markering.

De norm is in de Engelse taal opgesteld en geldt niet voor autolaadkranen. NEN-EN 13000 vervangt de corresponderende eisen uit NEN 2017 tot en met NEN 2028.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN