A50, stadsbrug oplossing knelpunten infrastructuur KAN

Arnhem – De Bestuurlijke Begeleidingsgroep Grote Infra KAN (BBG KAN) stelt de raden van alle betrokken gemeenten en Provinciale Staten voor om te kiezen voor een verbreding van de A50 in combinatie met de aanleg van een stadsbrug in Nijmegen. Deze combinatie is voor de BBG de meest logische om de verkeersproblematiek in de regio snel en adequaat aan te pakken.

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep wordt gevormd door de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van de provincie (Marijke van Haaren), het KAN (Jan Walraven) en de gemeenten Arnhem (Sjoerd Veenstra) en Nijmegen (Ton Hirdes). Zij hebben de richtinggevende uitspraak van de colleges, de reacties van de overige gemeenten in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en de reacties in het maatschappelijk debat naast elkaar gezet en daar een eindconclusie aan verbonden. Het is nu aan de gemeenteraden en Provinciale Staten om het finale oordeel te geven.

De keuze voor verbreding van de A50 in combinatie met de stadsbrug heeft volgens de BBG een voldoende, duurzaam oplossend vermogen voor de knelpunten op zowel het hoofd- als het onderliggende wegennet. Uitdrukkelijk is ook gekeken naar de financiële haalbaarheid en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.
Belangrijk is ook dat er door deze keuze meer geld beschikbaar blijft voor andere wezenlijke projecten in de infrastructuur. Railprojecten in Arnhem (4e perron voor HSL en ongelijkvloerse railkruising Arnhem-west) zouden daardoor eerder kunnen worden uitgevoerd. Ook wordt voorgesteld door te gaan met de studie en de planning van het doortrekken van de A15. Op die manier zal er voor het Rijnoverschrijdend wegverkeer in 2014/2015 extra capaciteit kunnen zijn.

Provinciale Staten en gemeenteraden buigen zich in september en oktober van dit jaar over het voorstel van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

A50, stadsbrug oplossing knelpunten infrastructuur KAN | Infrasite

A50, stadsbrug oplossing knelpunten infrastructuur KAN

Arnhem – De Bestuurlijke Begeleidingsgroep Grote Infra KAN (BBG KAN) stelt de raden van alle betrokken gemeenten en Provinciale Staten voor om te kiezen voor een verbreding van de A50 in combinatie met de aanleg van een stadsbrug in Nijmegen. Deze combinatie is voor de BBG de meest logische om de verkeersproblematiek in de regio snel en adequaat aan te pakken.

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep wordt gevormd door de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van de provincie (Marijke van Haaren), het KAN (Jan Walraven) en de gemeenten Arnhem (Sjoerd Veenstra) en Nijmegen (Ton Hirdes). Zij hebben de richtinggevende uitspraak van de colleges, de reacties van de overige gemeenten in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en de reacties in het maatschappelijk debat naast elkaar gezet en daar een eindconclusie aan verbonden. Het is nu aan de gemeenteraden en Provinciale Staten om het finale oordeel te geven.

De keuze voor verbreding van de A50 in combinatie met de stadsbrug heeft volgens de BBG een voldoende, duurzaam oplossend vermogen voor de knelpunten op zowel het hoofd- als het onderliggende wegennet. Uitdrukkelijk is ook gekeken naar de financiële haalbaarheid en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.
Belangrijk is ook dat er door deze keuze meer geld beschikbaar blijft voor andere wezenlijke projecten in de infrastructuur. Railprojecten in Arnhem (4e perron voor HSL en ongelijkvloerse railkruising Arnhem-west) zouden daardoor eerder kunnen worden uitgevoerd. Ook wordt voorgesteld door te gaan met de studie en de planning van het doortrekken van de A15. Op die manier zal er voor het Rijnoverschrijdend wegverkeer in 2014/2015 extra capaciteit kunnen zijn.

Provinciale Staten en gemeenteraden buigen zich in september en oktober van dit jaar over het voorstel van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland