Stijging files in eerste helft 2004

Den Haag – In de eerste helft van 2004 is de filezwaarte (lengte x duur van een file) met 8,1% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2003. Vooral in februari en maart was het drukker op de weg. Sneeuw, hagel en zware regenbuien veroorzaakten veel files in deze maanden. 3% van de toename in filezwaarte kan worden toegeschreven aan de drukte op 26 februari. Door sneeuwbuien stonden er die dag 149 files met een totale lengte van 903 kilometer. 26 Februari werd hiermee tweede in de top van de drukste dagen ooit. In de eerste helft van 2004 stonden er 18.138 files ten opzichte van 17.369 vorig jaar. De gemiddelde lengte bleef gelijk (3,15 kilometer).

De invloed van het weer was ook zichtbaar op andere uitzonderlijk drukke dagen in de eerste helft van 2004. Zo gold er op 29 januari een weeralarm en zorgde sneeuwval vergezeld van zware windstoten voor veel verkeershinder. De toegenomen drukte in de ochtend- en avondspits droeg het meeste bij aan de stijging van de filezwaarte. In de eerste helft van 2004 begonnen de ochtend- en avondspits eerder. Files veroorzaakt door ongevallen en wegwerkzaamheden zijn afgenomen. Werd in de eerste helft van 2003 nog 13,3% van de files veroorzaakt door een ongeval, in 2004 is dat gezakt naar 11,4% (inclusief kijkfiles).
Op 7, 19 en 28 mei stonden er lange files als gevolg van vakantie-uittochten voor de meivakantie, het hemelvaartweekend en het pinksterweekend. Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, adviseert daarom weggebruikers die nu nog op vakantie gaan, zich vooraf goed te informeren en de drukke dagen (vrijdag en zaterdag) zo veel mogelijk te mijden.

De filetop-10 geeft een indicatie van de grootste knelpunten op het Nederlandse wegennet. Na een aanvankelijke daling in de filetop-10 van 2003 is de A2 bij knooppunt Everdingen richting ’s Hertogenbosch opnieuw het grootste knelpunt. Ook de filezwaarte in tegengestelde richting (richting Utrecht tussen Culemborg en Everdingen) is toegenomen. Belangrijkste oorzaak is het werk dat vanaf half februari wordt uitgevoerd op de A2 ter hoogte van de Diefdijk. Nieuw in de filetop-10 zijn de knelpunten op de A2 rondom Eindhoven. Het verkeer kon hier minder goed doorstromen door de aanleg van de spitsstroken. Deze spitsstroken zijn begin juli opengesteld en in het eerste vakantieweekend was er sprake van een soepele doorstroming bij Eindhoven.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat bereidt maatregelen voor om de knelpunten uit het de filetop aan te pakken met bijvoorbeeld verdubbeling van het aantal rijstroken op de randweg van Eindhoven, aanleg van een tweede Coentunnel en de Westrandweg bij Amsterdam, en aanleg van spitsstroken met een totale lengte van 300 kilometer op 44 plekken in Nederland. Op het ogenblik wordt de A16 verbreed tot 2×3 rijstroken. Verder zijn er afgelopen jaar nieuwe verbindingen bijgekomen, zoals de A50 tussen Den Bosch en Eindhoven en de onlangs geopende A30 bij Ede.

Achtergrondinformatie
Er is sprake van een file wanneer er langzamer gereden wordt dan 50 kilometer per uur en de lengte langer is dan twee kilometer. Files worden berekend aan de hand van drie aspecten: het aantal files, de lengte in kilometers en de duur in minuten. De filezwaarte van een file is de lengte vermenigvuldigd met de duur van een file. Op die manier telt bijvoorbeeld een file van 5 kilometer die 20 minuten duurt even zwaar mee als een file van 2,5 kilometer die 40 minuten duurt (beide files hebben een filezwaarte van 100 kilometer). Het ministerie van Verkeer en Waterstaat brengt twee keer per jaar filecijfers uit. Begin volgend jaar maakt het departement de jaarlijkse filetop-50 bekend.

Meer informatie:

File top 10

File monitor

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat