Sociale veiligheid openbaar vervoer in 2003 verbeterd

Den Haag – De veiligheid van de reiziger in de bus, tram en metro laat in 2003 een sterke verbetering zien ten opzichte van voorgaande jaren. Dit geldt zowel voor het veiligheidsgevoel van reizigers als meegemaakte incidenten door reizigers en personeel. Dat blijkt uit cijfers die minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vandaag bekend heeft gemaakt.

Voor het personeel is in 2003 een daling te zien van het aantal meegemaakte incidenten, van 66% in 2002 naar 62% in 2003. Bij de reizigers is een daling te zien van 27% in 2002 naar 22% in 2003. Ook het onveiligheidsgevoel bij reizigers is gedaald, van 24% naar 18%. Daartegenover is het onveiligheidsgevoel van het personeel gestegen van 52% in 2002 naar 54% in 2003. Dit is geheel te wijten aan een lagere waardering onder het buspersoneel.

Net als in voorgaande jaren vinden reizigers de bus het meest veilig, maar de tram en metro lopen hun achterstand in. Op het gebied van meegemaakte incidenten is de verbetering op de tram het grootst: het percentage slachtoffers van één of meer incidenten in de tram is vorig jaar afgenomen van 11 naar 7. Dit is mede te danken aan de uitbreiding van toezichthouders in 2003.

Ook treinreizigers voelen zich veiliger: 81% geeft een 7 of hoger. Vooral het gevoel van veiligheid in de avonduren op NS-stations is verbeterd (van 38% in 2002 naar 46% in 2003 oordeelt hoger dan 6). Onveilig voelt men zich nog steeds bij in- en uitgangen waar vaak personen in groepsverband rondhangen.

In oktober 2002 is het Aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Justitie uitgebracht. Daaruit zijn ruim 20 acties en maatregelen in gang gezet. De belangrijkste maatregelen zijn:
· bijna 800 extra toezichthouders in tram en metro in de vier grote steden in 2003
· uitbreiding van het aantal spoorwegagenten met 51 fte, vooral inzetbaar op probleemlijnen zoals in de regio Amsterdam (‘Schiphollijn’) en de lijn Den Haag-Rotterdam
· ondertekening van het Nationaal Veiligheidsarrangement spoorvervoer in juni 2004. Het veiligheidsarrangement is gericht op een verdere samenwerking tussen NS, politie en justitie bij het optreden tegen o.a. zwartrijden en geweld.

In de tweede helft van 2005 wordt het Aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer geëvalueerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Sociale veiligheid openbaar vervoer in 2003 verbeterd | Infrasite

Sociale veiligheid openbaar vervoer in 2003 verbeterd

Den Haag – De veiligheid van de reiziger in de bus, tram en metro laat in 2003 een sterke verbetering zien ten opzichte van voorgaande jaren. Dit geldt zowel voor het veiligheidsgevoel van reizigers als meegemaakte incidenten door reizigers en personeel. Dat blijkt uit cijfers die minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vandaag bekend heeft gemaakt.

Voor het personeel is in 2003 een daling te zien van het aantal meegemaakte incidenten, van 66% in 2002 naar 62% in 2003. Bij de reizigers is een daling te zien van 27% in 2002 naar 22% in 2003. Ook het onveiligheidsgevoel bij reizigers is gedaald, van 24% naar 18%. Daartegenover is het onveiligheidsgevoel van het personeel gestegen van 52% in 2002 naar 54% in 2003. Dit is geheel te wijten aan een lagere waardering onder het buspersoneel.

Net als in voorgaande jaren vinden reizigers de bus het meest veilig, maar de tram en metro lopen hun achterstand in. Op het gebied van meegemaakte incidenten is de verbetering op de tram het grootst: het percentage slachtoffers van één of meer incidenten in de tram is vorig jaar afgenomen van 11 naar 7. Dit is mede te danken aan de uitbreiding van toezichthouders in 2003.

Ook treinreizigers voelen zich veiliger: 81% geeft een 7 of hoger. Vooral het gevoel van veiligheid in de avonduren op NS-stations is verbeterd (van 38% in 2002 naar 46% in 2003 oordeelt hoger dan 6). Onveilig voelt men zich nog steeds bij in- en uitgangen waar vaak personen in groepsverband rondhangen.

In oktober 2002 is het Aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Justitie uitgebracht. Daaruit zijn ruim 20 acties en maatregelen in gang gezet. De belangrijkste maatregelen zijn:
· bijna 800 extra toezichthouders in tram en metro in de vier grote steden in 2003
· uitbreiding van het aantal spoorwegagenten met 51 fte, vooral inzetbaar op probleemlijnen zoals in de regio Amsterdam (‘Schiphollijn’) en de lijn Den Haag-Rotterdam
· ondertekening van het Nationaal Veiligheidsarrangement spoorvervoer in juni 2004. Het veiligheidsarrangement is gericht op een verdere samenwerking tussen NS, politie en justitie bij het optreden tegen o.a. zwartrijden en geweld.

In de tweede helft van 2005 wordt het Aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer geëvalueerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat