Regio Brabant: investering 67,2 mln Brabantse kanalen

‘s-Hertogenbosch – De Visie Brabantse Kanalen wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aangeboden aan de minister van Verkeer & Waterstaat. In deze visie wordt gesteld dat de het Wilhelminakanaal in Tilburg en de Zuid-Willemsvaart in Noordoost Brabant voor 2050 aanzienlijk moeten worden gemoderniseerd en dat er op korte termijn een flinke inhaalslag moet worden gepleegd om de groei van het goederenvervoer op te vangen. De voorstellen in de Visie gaan vragen om een investering van 415 miljoen euro tot 2015. Het Rijk heeft al 312 miljoen euro gereserveerd. De regio is bereid 67,2 miljoen euro bij te dragen en vraagt het Rijk om de resterende 36 miljoen euro na 2010 te reserveren.

De belangrijkste knelpunten in de Brabantse vaarwegen zijn:
· De regio’s Eindhoven-Helmond en Veghel zijn over water niet bereikbaar voor klasse IV schepen;
· Het industrieterrein Kraaiven en de haven Loven in Tilburg zijn niet bereikbaarheid met klasse IV schepen;
· Achterstallig onderhoud kanalen en sluizen in Tilburg en tussen Veghel en Helmond;
· Belemmering stedelijke ontwikkeling centrum ’s-Hertogenbosch door de traverse van de Zuid-Willemsvaart;
· Het Burgemeester Deelenkanaal in Oss is ongeschikt voor 4 laags containervaart;

Selectief oplossen
Uitgangspunt voor de Visie Brabantse vaarwegen 2050 is dat de belangrijkste Brabantse economische centra over water ontsloten moeten zijn door een klasse IV vaarweg. In de eerste fase tot 2015 wordt een kwaliteitslag met de Brabantse vaarwegen voorgesteld door de volgende projecten uit te voeren:
1) Het opwaarderen tot klasse IV van de sluizen 4, 5 en 6 van de Zuid-Willemsvaart;
2) Het omleiden van de Zuid-Willemsvaart bij ’s-Hertogenbosch;
3) Opwaardering van het Wilhelminakanaal tot en met sluis 3;
4) Het opwaarderen van het Burgemeester Deelenkanaal tot klasse Vb afhankelijk van keuzes binnen de studie die hiernaar gedaan wordt.

Provinciale en regionale bijdrage
De Provincie Noord-Brabant en de regionale partners (bedrijfsleven en gemeenten) komen het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de kosten van de projecten tegemoet. De Provincie Noord-Brabant wil een bijdrage leveren van maximaal 30 miljoen euro om het bovenstaande pakket van maatregelen tot 2015 van de grond te doen komen.
Ook de regionale partners aan de Zuid-Willemsvaart zijn bereid het ministerie van Verkeer en Waterstaat tegemoet te komen. Zij bieden aan een bijdrage te leveren ter vervanging van één van de sluizen 4, 5 of 6 in de Zuid-Willemsvaart. De betrokken gemeenten (Veghel, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Laarbeek en Best) en het lokale bedrijfsleven hebben de intentieverklaring, en daarmee de verantwoordelijkheid om deze financiën te genereren, ondertekend.

In Midden-Brabant, voor de opwaardering van het Wilhelminakanaal in Tilburg, wil de regio ook een financiële bijdrage leveren. De voorgestelde opwaardering vraagt om een investering van 64,2 miljoen euro. Het Rijk heeft 51 miljoen euro gereserveerd. Het bedrijfsleven is bereid een bijdrage te leveren van maximaal 1,2 miljoen euro voor de opwaardering van het Wilhelminakanaal. De gemeente Tilburg wil 6 miljoen euro bijdragen en zal aanvullende maatregelen nemen om vervoer over water te stimuleren. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben aangegeven samen met Tilburg op zoek gaan naar de nog resterende 6 miljoen euro.

Opwaarderen sluizen 4, 5 en 6 van de Zuid-Willemsvaart
De regio Zuidoost Brabant is een van de drie economische kernzones van Nederland. De bereikbaarheid over water vanuit het noorden is beperkt door de beperkte maatvoering en slechte onderhoudstoestand van de vaarweg. Om uitval van de Zuid-Willemsvaart te voorkomen hebben de sluizen 4, 5 en 6 de hoogste prioriteit gezien de slechte onderhoudstoestand van deze sluizen. Slechts vervangen van de sluizen zou gezien de ontwikkelingen in de binnenvaart een desinvestering zijn, daarom is een opwaardering noodzakelijk. Achterstallig onderhoud wordt zo gecombineerd met “economisch” onderhoud.

Omleiding ’s-Hertogenbosch van de Zuid-Willemsvaart
De omleiding ’s-Hertogenbosch vormt een belangrijke tweede schakel om de regio Zuidoost Brabant te ontsluiten door een klasse IV vaarweg. Daarnaast zal de omleiding het centrum van ’s-Hertogenbosch ontlasten, waardoor de stedenbouwkundige en economische ontwikkeling een extra impuls krijgt. De Provincie Noord-Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten, de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid zijn gezamenlijk bezig de invulling van de bij het project behorende ecologische verbindingszone en groene geleding uit te werken. De verwachting is dat invulling op korte termijn vastgesteld kan worden.

Wilhelminakanaal in Tilburg
Ook voor Midden-Brabant is een volwaardige vaarklasse IV ontsluiting van de belangrijkste bedrijventerreinen een voorwaarde om aansluiting te houden bij de logistieke ontwikkelingen in Europa. Het economisch belang wordt nogmaals onderstreept door de bereidheid die vanuit het lokale bedrijfsleven in Tilburg is getoond om een financiële bijdrage te leveren aan de opwaardering.
Er zijn echter niet genoeg financiën beschikbaar om het gehele kanaal tot en met industrieterrein Loven op te waarderen tot klasse IV. Gekozen is daarom voor een alternatief dat een duidelijke meerwaarde heeft voor de belanghebbende langs en op het kanaal. Het opwaarderen bestaat uit de bouw van een nieuwe ruime sluis III, klasse IV vaarweg verruiming tot aan sluis III, aanleg keermogelijkheid in oostelijke voorhaven sluis III en sluis II wordt geamoveerd. Deze opwaardering heeft duidelijk voordelen voor de afhandelingstijden bij de sluizen. De bedrijfszekerheid van het kanaal wordt verhoogd doordat de kans dat de sluizen uitvallen door onderhoudsachterstand verkleind wordt.

Burgemeester Deelenkanaal Oss
Het Burgemeester Deelenkanaal in Oss is geschikt voor schepen tot en met klasse IV en vormt de verbinding tussen de Maas en het Osse havengebied. Als gevolg van de beperkte doorvaarhoogte van de brug bij Marcharen is vierlaagscontainervaart niet mogelijk. Een verdere ontwikkeling van vervoer over water van bulkgoederen en containers via Oss als multimodaal knooppunt ligt, gezien de ligging ten opzichte van de Maas en bovenregionale weginfrastructuur, voor de hand. Een kosten-batenanalyse brengt in beeld welke investeringen het meest effectief bijdragen aan de opwaardering van dit kanaal.

Andere vaarwegen
De grensvaarwegen rond Brabant zijn voldoende robuust. Via deze vaarwegen zijn de randen van Brabant uitstekend gekoppeld aan de economische centra Randstad, Vlaamse Ruit, en Ruhrgebied. Ook het doorgaande vervoer kan hierover worden afgewikkeld. De economische centra in West-Brabant zijn verbonden met (beperkt)klasse IV vaarwegen. Verdere investeringen zijn in West-Brabant tot 2050 niet nodig.

De Visie Brabantse Vaarwegen is tot stand gekomen in het Overlegplatform Brabantse Kanalen. Het platform bestaat uit: provincie Noord-Brabant, gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenboschm Laarbeek, Oss, Roosendaal, Tilburg en Veghel, MCA, de gezamenlijke Kamers van Koophandels van Noord-Brabant, EVO, BZW, Havenschap Moerdijk, Incodelta Zuid-Nederland, Centraal Overleg Vaarwegen, KSV Schuttevaer, de BMF, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterastaat Noord-Brabant.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Regio Brabant: investering 67,2 mln Brabantse kanalen | Infrasite

Regio Brabant: investering 67,2 mln Brabantse kanalen

‘s-Hertogenbosch – De Visie Brabantse Kanalen wordt door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aangeboden aan de minister van Verkeer & Waterstaat. In deze visie wordt gesteld dat de het Wilhelminakanaal in Tilburg en de Zuid-Willemsvaart in Noordoost Brabant voor 2050 aanzienlijk moeten worden gemoderniseerd en dat er op korte termijn een flinke inhaalslag moet worden gepleegd om de groei van het goederenvervoer op te vangen. De voorstellen in de Visie gaan vragen om een investering van 415 miljoen euro tot 2015. Het Rijk heeft al 312 miljoen euro gereserveerd. De regio is bereid 67,2 miljoen euro bij te dragen en vraagt het Rijk om de resterende 36 miljoen euro na 2010 te reserveren.

De belangrijkste knelpunten in de Brabantse vaarwegen zijn:
· De regio’s Eindhoven-Helmond en Veghel zijn over water niet bereikbaar voor klasse IV schepen;
· Het industrieterrein Kraaiven en de haven Loven in Tilburg zijn niet bereikbaarheid met klasse IV schepen;
· Achterstallig onderhoud kanalen en sluizen in Tilburg en tussen Veghel en Helmond;
· Belemmering stedelijke ontwikkeling centrum ’s-Hertogenbosch door de traverse van de Zuid-Willemsvaart;
· Het Burgemeester Deelenkanaal in Oss is ongeschikt voor 4 laags containervaart;

Selectief oplossen
Uitgangspunt voor de Visie Brabantse vaarwegen 2050 is dat de belangrijkste Brabantse economische centra over water ontsloten moeten zijn door een klasse IV vaarweg. In de eerste fase tot 2015 wordt een kwaliteitslag met de Brabantse vaarwegen voorgesteld door de volgende projecten uit te voeren:
1) Het opwaarderen tot klasse IV van de sluizen 4, 5 en 6 van de Zuid-Willemsvaart;
2) Het omleiden van de Zuid-Willemsvaart bij ’s-Hertogenbosch;
3) Opwaardering van het Wilhelminakanaal tot en met sluis 3;
4) Het opwaarderen van het Burgemeester Deelenkanaal tot klasse Vb afhankelijk van keuzes binnen de studie die hiernaar gedaan wordt.

Provinciale en regionale bijdrage
De Provincie Noord-Brabant en de regionale partners (bedrijfsleven en gemeenten) komen het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de kosten van de projecten tegemoet. De Provincie Noord-Brabant wil een bijdrage leveren van maximaal 30 miljoen euro om het bovenstaande pakket van maatregelen tot 2015 van de grond te doen komen.
Ook de regionale partners aan de Zuid-Willemsvaart zijn bereid het ministerie van Verkeer en Waterstaat tegemoet te komen. Zij bieden aan een bijdrage te leveren ter vervanging van één van de sluizen 4, 5 of 6 in de Zuid-Willemsvaart. De betrokken gemeenten (Veghel, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Laarbeek en Best) en het lokale bedrijfsleven hebben de intentieverklaring, en daarmee de verantwoordelijkheid om deze financiën te genereren, ondertekend.

In Midden-Brabant, voor de opwaardering van het Wilhelminakanaal in Tilburg, wil de regio ook een financiële bijdrage leveren. De voorgestelde opwaardering vraagt om een investering van 64,2 miljoen euro. Het Rijk heeft 51 miljoen euro gereserveerd. Het bedrijfsleven is bereid een bijdrage te leveren van maximaal 1,2 miljoen euro voor de opwaardering van het Wilhelminakanaal. De gemeente Tilburg wil 6 miljoen euro bijdragen en zal aanvullende maatregelen nemen om vervoer over water te stimuleren. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben aangegeven samen met Tilburg op zoek gaan naar de nog resterende 6 miljoen euro.

Opwaarderen sluizen 4, 5 en 6 van de Zuid-Willemsvaart
De regio Zuidoost Brabant is een van de drie economische kernzones van Nederland. De bereikbaarheid over water vanuit het noorden is beperkt door de beperkte maatvoering en slechte onderhoudstoestand van de vaarweg. Om uitval van de Zuid-Willemsvaart te voorkomen hebben de sluizen 4, 5 en 6 de hoogste prioriteit gezien de slechte onderhoudstoestand van deze sluizen. Slechts vervangen van de sluizen zou gezien de ontwikkelingen in de binnenvaart een desinvestering zijn, daarom is een opwaardering noodzakelijk. Achterstallig onderhoud wordt zo gecombineerd met “economisch” onderhoud.

Omleiding ’s-Hertogenbosch van de Zuid-Willemsvaart
De omleiding ’s-Hertogenbosch vormt een belangrijke tweede schakel om de regio Zuidoost Brabant te ontsluiten door een klasse IV vaarweg. Daarnaast zal de omleiding het centrum van ’s-Hertogenbosch ontlasten, waardoor de stedenbouwkundige en economische ontwikkeling een extra impuls krijgt. De Provincie Noord-Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch en omliggende gemeenten, de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid zijn gezamenlijk bezig de invulling van de bij het project behorende ecologische verbindingszone en groene geleding uit te werken. De verwachting is dat invulling op korte termijn vastgesteld kan worden.

Wilhelminakanaal in Tilburg
Ook voor Midden-Brabant is een volwaardige vaarklasse IV ontsluiting van de belangrijkste bedrijventerreinen een voorwaarde om aansluiting te houden bij de logistieke ontwikkelingen in Europa. Het economisch belang wordt nogmaals onderstreept door de bereidheid die vanuit het lokale bedrijfsleven in Tilburg is getoond om een financiële bijdrage te leveren aan de opwaardering.
Er zijn echter niet genoeg financiën beschikbaar om het gehele kanaal tot en met industrieterrein Loven op te waarderen tot klasse IV. Gekozen is daarom voor een alternatief dat een duidelijke meerwaarde heeft voor de belanghebbende langs en op het kanaal. Het opwaarderen bestaat uit de bouw van een nieuwe ruime sluis III, klasse IV vaarweg verruiming tot aan sluis III, aanleg keermogelijkheid in oostelijke voorhaven sluis III en sluis II wordt geamoveerd. Deze opwaardering heeft duidelijk voordelen voor de afhandelingstijden bij de sluizen. De bedrijfszekerheid van het kanaal wordt verhoogd doordat de kans dat de sluizen uitvallen door onderhoudsachterstand verkleind wordt.

Burgemeester Deelenkanaal Oss
Het Burgemeester Deelenkanaal in Oss is geschikt voor schepen tot en met klasse IV en vormt de verbinding tussen de Maas en het Osse havengebied. Als gevolg van de beperkte doorvaarhoogte van de brug bij Marcharen is vierlaagscontainervaart niet mogelijk. Een verdere ontwikkeling van vervoer over water van bulkgoederen en containers via Oss als multimodaal knooppunt ligt, gezien de ligging ten opzichte van de Maas en bovenregionale weginfrastructuur, voor de hand. Een kosten-batenanalyse brengt in beeld welke investeringen het meest effectief bijdragen aan de opwaardering van dit kanaal.

Andere vaarwegen
De grensvaarwegen rond Brabant zijn voldoende robuust. Via deze vaarwegen zijn de randen van Brabant uitstekend gekoppeld aan de economische centra Randstad, Vlaamse Ruit, en Ruhrgebied. Ook het doorgaande vervoer kan hierover worden afgewikkeld. De economische centra in West-Brabant zijn verbonden met (beperkt)klasse IV vaarwegen. Verdere investeringen zijn in West-Brabant tot 2050 niet nodig.

De Visie Brabantse Vaarwegen is tot stand gekomen in het Overlegplatform Brabantse Kanalen. Het platform bestaat uit: provincie Noord-Brabant, gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenboschm Laarbeek, Oss, Roosendaal, Tilburg en Veghel, MCA, de gezamenlijke Kamers van Koophandels van Noord-Brabant, EVO, BZW, Havenschap Moerdijk, Incodelta Zuid-Nederland, Centraal Overleg Vaarwegen, KSV Schuttevaer, de BMF, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterastaat Noord-Brabant.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant