Ruim 18 mln euro aanpak Wateroverlast Zuid-Holland

Den Haag – In Zuid-Holland zijn ruim 20 plannen bij het Rijk ingediend voor waterprojecten die de regionale wateroverlast bestrijden. Voor heel Nederland zijn er ruim 130 plannen ingediend. De provincie Zuid-Holland heeft het Rijk geadviseerd over alle door Zuid-Hollandse waterschappen en gemeenten ingediende aanvragen. Alleen waterschappen en gemeenten konden een beroep op de regeling doen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 18 miljoen euro beschikbaar voor waterprojecten in Zuid-Holland.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de aanvragen van de volgende Zuid-Hollandse indieners goedgekeurd en er vooralsnog de volgende bedragen aan toegekend:

Waterschap De Brielse Dijkring: € 746.807,-
Waterschap Goeree-Overflakkee: € 2.159.503,-

Waterschap De Groote Waard: € 915.243,-

Hoogheemraadschap van Delfland: € 3.356.943,-
Hoogheemraadschap van Schieland: € 3.076.020,-

Hoogheemraadschap van Rijnland: € 2.832.337,-

Gemeente Dordrecht: € 1.161.901,-

Gemeente Delft: € 1.456.362,-
Gemeente Westland: € 1.009.696,-

Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle: € 2.100.500,-

De aanvragen hebben betrekking op zowel landelijk als stedelijk gebied. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het regenwater in het riool uitkomt. Of om rivieren en sloten te verbreden of om watergangen te graven om waterberging mogelijk te maken. In het landelijk gebied ontstaan hierdoor extra tevens mogelijkheden voor natuur en recreatie.

Het ministerie heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor waterprojecten in heel Nederland. Hierdoor wordt het mogelijk de wateroverlast versneld aan te pakken. In het Nationaal Bestuursakkoord Water, dat in juli 2003 is ondertekend, staat dat Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nederlandse watersysteem gaan aanpassen aan de eisen van de toekomst. Daarom heeft het Rijk een tijdelijke regeling ingesteld waarbij een eenmalige uitkering beschikbaar wordt gesteld voor bestrijding van de regionale wateroverlast. Om voor de tijdelijke regeling in aanmerking te komen konden waterschappen en gemeenten plannen indienen die de waterproblemen bestrijden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Ruim 18 mln euro aanpak Wateroverlast Zuid-Holland | Infrasite

Ruim 18 mln euro aanpak Wateroverlast Zuid-Holland

Den Haag – In Zuid-Holland zijn ruim 20 plannen bij het Rijk ingediend voor waterprojecten die de regionale wateroverlast bestrijden. Voor heel Nederland zijn er ruim 130 plannen ingediend. De provincie Zuid-Holland heeft het Rijk geadviseerd over alle door Zuid-Hollandse waterschappen en gemeenten ingediende aanvragen. Alleen waterschappen en gemeenten konden een beroep op de regeling doen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 18 miljoen euro beschikbaar voor waterprojecten in Zuid-Holland.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de aanvragen van de volgende Zuid-Hollandse indieners goedgekeurd en er vooralsnog de volgende bedragen aan toegekend:

Waterschap De Brielse Dijkring: € 746.807,-
Waterschap Goeree-Overflakkee: € 2.159.503,-

Waterschap De Groote Waard: € 915.243,-

Hoogheemraadschap van Delfland: € 3.356.943,-
Hoogheemraadschap van Schieland: € 3.076.020,-

Hoogheemraadschap van Rijnland: € 2.832.337,-

Gemeente Dordrecht: € 1.161.901,-

Gemeente Delft: € 1.456.362,-
Gemeente Westland: € 1.009.696,-

Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle: € 2.100.500,-

De aanvragen hebben betrekking op zowel landelijk als stedelijk gebied. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het regenwater in het riool uitkomt. Of om rivieren en sloten te verbreden of om watergangen te graven om waterberging mogelijk te maken. In het landelijk gebied ontstaan hierdoor extra tevens mogelijkheden voor natuur en recreatie.

Het ministerie heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor waterprojecten in heel Nederland. Hierdoor wordt het mogelijk de wateroverlast versneld aan te pakken. In het Nationaal Bestuursakkoord Water, dat in juli 2003 is ondertekend, staat dat Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nederlandse watersysteem gaan aanpassen aan de eisen van de toekomst. Daarom heeft het Rijk een tijdelijke regeling ingesteld waarbij een eenmalige uitkering beschikbaar wordt gesteld voor bestrijding van de regionale wateroverlast. Om voor de tijdelijke regeling in aanmerking te komen konden waterschappen en gemeenten plannen indienen die de waterproblemen bestrijden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland