Subsidie voor reductie CO2-uitstoot goederenvervoer

Den Haag – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kent drie miljoen euro subsidie toe aan 27 projecten die de uitstoot van CO2 in het goederenvervoer terugdringen. De projecten zorgen samen voor een jaarlijkse reductie van 47 duizend ton CO2. Daarmee dragen ze bij aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstelling in de komende jaren.

Bedrijven konden van november 2003 tot en met half februari dit jaar projectvoorstellen indienen bij SenterNovem. Alleen projecten die jaarlijks meer dan 75 ton CO2-reductie opleveren kwamen voor het programma in aanmerking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Subsidie voor reductie CO2-uitstoot goederenvervoer | Infrasite

Subsidie voor reductie CO2-uitstoot goederenvervoer

Den Haag – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kent drie miljoen euro subsidie toe aan 27 projecten die de uitstoot van CO2 in het goederenvervoer terugdringen. De projecten zorgen samen voor een jaarlijkse reductie van 47 duizend ton CO2. Daarmee dragen ze bij aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstelling in de komende jaren.

Bedrijven konden van november 2003 tot en met half februari dit jaar projectvoorstellen indienen bij SenterNovem. Alleen projecten die jaarlijks meer dan 75 ton CO2-reductie opleveren kwamen voor het programma in aanmerking.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat