Hoogwaardig openbaar vervoer krijgt flinke impuls

Arnhem – Met een subsidiebedrag van 4 miljoen euro in 2004 voor wegbeheerders die daarmee kunnen investeren in nieuwe maatregelen voor een hoogwaardig openbaar vervoer, wil het college van Gedeputeerde Staten invulling geven aan het Statenakkoord. Het geld is vooral bedoeld om transferpunten aan te leggen en doorstromingsmaatregelen voor de bus te treffen. Met deze impuls wil het dagelijks bestuur van de provincie gemeenten stimuleren om snel aanvragen in te dienen die dan nog dit jaar gehonoreerd kunnen worden. Na bespreking en vaststelling van het investeringsbedrag in de vergadering van het Gelders Parlement op 6 oktober wordt op de aanvragen beschikt.

In het Statenakkoord 2003-2007 is vastgelegd dat er gewerkt moest worden aan een aanmerkelijke versterking van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. In de begroting is daarvoor 8 miljoen euro opgenomen: 4 miljoen voor 2004 en eenzelfde bedrag voor 2005. Wegbeheerders kunnen aanvragen indienen en ook voor de uitvoering van projecten langs en aan provinciale wegen is nu geld gereserveerd (4 miljoen).
Subsidies voor doorstromingsmaatregelen ten behoeve van nieuwe snelnetlijnen, aanleg transferpunten langs nieuwe en bestaande snelnetlijnen, statische reisinformatie en het aanleggen van verkeersregelinstallaties bedragen in totaal 780.000 euro. Daarnaast reserveert het college 1,8 miljoen euro voor het oplossen van knelpunten langs bestaande snelnetlijnen op de wegen Nijmegen-Malden, Nijmegen-Druten, Apeldoorn-Arnhem en Oosterbeek-Wageningen. Op deze trajecten wordt de doorstroming van de bus verbeterd. Voor verkeersregelinstallaties en diverse maatregelen in bebouwde kommen wordt een bedrag van 475.000 euro uitgetrokken. Transferpunten staan te boek voor 450.000 euro. Met nog enkele andere aanpassingen aan verkeersregelinstallaties wordt een totaalbedrag van vier miljoen euro bereikt.

Provinciale Staten behandelen dit voorstel van het dagelijks bestuur op woensdag 6 oktober 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

Hoogwaardig openbaar vervoer krijgt flinke impuls | Infrasite

Hoogwaardig openbaar vervoer krijgt flinke impuls

Arnhem – Met een subsidiebedrag van 4 miljoen euro in 2004 voor wegbeheerders die daarmee kunnen investeren in nieuwe maatregelen voor een hoogwaardig openbaar vervoer, wil het college van Gedeputeerde Staten invulling geven aan het Statenakkoord. Het geld is vooral bedoeld om transferpunten aan te leggen en doorstromingsmaatregelen voor de bus te treffen. Met deze impuls wil het dagelijks bestuur van de provincie gemeenten stimuleren om snel aanvragen in te dienen die dan nog dit jaar gehonoreerd kunnen worden. Na bespreking en vaststelling van het investeringsbedrag in de vergadering van het Gelders Parlement op 6 oktober wordt op de aanvragen beschikt.

In het Statenakkoord 2003-2007 is vastgelegd dat er gewerkt moest worden aan een aanmerkelijke versterking van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. In de begroting is daarvoor 8 miljoen euro opgenomen: 4 miljoen voor 2004 en eenzelfde bedrag voor 2005. Wegbeheerders kunnen aanvragen indienen en ook voor de uitvoering van projecten langs en aan provinciale wegen is nu geld gereserveerd (4 miljoen).
Subsidies voor doorstromingsmaatregelen ten behoeve van nieuwe snelnetlijnen, aanleg transferpunten langs nieuwe en bestaande snelnetlijnen, statische reisinformatie en het aanleggen van verkeersregelinstallaties bedragen in totaal 780.000 euro. Daarnaast reserveert het college 1,8 miljoen euro voor het oplossen van knelpunten langs bestaande snelnetlijnen op de wegen Nijmegen-Malden, Nijmegen-Druten, Apeldoorn-Arnhem en Oosterbeek-Wageningen. Op deze trajecten wordt de doorstroming van de bus verbeterd. Voor verkeersregelinstallaties en diverse maatregelen in bebouwde kommen wordt een bedrag van 475.000 euro uitgetrokken. Transferpunten staan te boek voor 450.000 euro. Met nog enkele andere aanpassingen aan verkeersregelinstallaties wordt een totaalbedrag van vier miljoen euro bereikt.

Provinciale Staten behandelen dit voorstel van het dagelijks bestuur op woensdag 6 oktober 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland