Spitsstrook Randweg Eindhoven vervroegd open

Den Haag – Minister Karla Peijs opende 13 juli 2004 de spitsstrook op de A2/A67 Randweg Eindhoven. Het verkeer ter plaatse kan tijdens drukte gebruik maken van deze extra rijstrook in zuidelijke richting. Hiermee worden de bestaande fileproblemen op dit traject grotendeels opgelost.

De opening van de spitsstrook vindt zo’n vier maanden eerder plaats dan gepland. Dit is mogelijk door intensieve samenwerking met de aannemer en de wegbeheerders uit de regio. Hierdoor kan het vakantieverkeer richting het zuiden, dat jaarlijks zorgt voor files, al gebruik maken van de extra rijstrook. In de tweede helft van september wordt de spitsstrook in noordelijke richting voor het verkeer opengesteld. Dan is ook het camerabeveiligingssysteem gereed dat de spitsstroken op de randweg moet gaan beveiligen.

Om de files in de toekomst nog verder terug te dringen, wordt de Randweg Eindhoven in 2006-2011 omgebouwd van twee naar vier rijbanen. Hierbij wordt het doorgaande verkeer gescheiden van het verkeer met een lokale of regionale bestemming door de aanleg van hoofdrijbanen en parallelbanen. Dankzij de spitsstroken kan het verkeer tijdens de werkzaamheden zonder veel overlast doorrijden.

De spitsstrook A2/A67 Randweg Eindhoven is onderdeel van het fileplan van Verkeer en Waterstaat dat de doorstroming moet verbeteren en de grootste ergernissen bij weggebruikers moet wegnemen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat