Centrale verkeerspost Waddenzee op Terschelling

Den Haag – Samen met de betrokken regionale en lokale overheden heeft minister Karla Peijs op 12 juli 2004 op Terschelling een intentieverklaring ondertekend over de Zeeverkeersposten Waddenzee. Uitgangspunt is dat de veiligheid op de Wadden centraal staat en zelfs verder versterkt dient te worden. Dat kan volgens de verklaring door te investeren in een nieuwe, hypermoderne centrale zeeverkeerspost Waddenzee.

De minister zal zich, bij het ontwikkelen daarvan, richten op Terschelling en niet op een post aan de vaste wal. Daarbij zal maximaal gebruik gemaakt worden van de technische mogelijkheden om zowel datatransmissie als de overdracht van visuele beelden van andere locaties naar de centrale post te realiseren. De vuurtoren op Schiermonnikoog blijft daarbij bemand, wel zal door de gecentraliseerde datatransmissie de kwetsbaarheid van het toezicht worden verminderd. Over enkele jaren zal een en ander worden geëvalueerd.

De intentieverklaring is een eerste concrete stap om aan de onzekerheid voor de diverse betrokkenen een einde te maken. Iets waaraan alle betrokkenen groot belang hechten. De komende tijd zullen alle betrokken overheden de inhoud en uitwerking van deze intentieverklaring met de diverse achterbannen bespreken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Centrale verkeerspost Waddenzee op Terschelling | Infrasite

Centrale verkeerspost Waddenzee op Terschelling

Den Haag – Samen met de betrokken regionale en lokale overheden heeft minister Karla Peijs op 12 juli 2004 op Terschelling een intentieverklaring ondertekend over de Zeeverkeersposten Waddenzee. Uitgangspunt is dat de veiligheid op de Wadden centraal staat en zelfs verder versterkt dient te worden. Dat kan volgens de verklaring door te investeren in een nieuwe, hypermoderne centrale zeeverkeerspost Waddenzee.

De minister zal zich, bij het ontwikkelen daarvan, richten op Terschelling en niet op een post aan de vaste wal. Daarbij zal maximaal gebruik gemaakt worden van de technische mogelijkheden om zowel datatransmissie als de overdracht van visuele beelden van andere locaties naar de centrale post te realiseren. De vuurtoren op Schiermonnikoog blijft daarbij bemand, wel zal door de gecentraliseerde datatransmissie de kwetsbaarheid van het toezicht worden verminderd. Over enkele jaren zal een en ander worden geëvalueerd.

De intentieverklaring is een eerste concrete stap om aan de onzekerheid voor de diverse betrokkenen een einde te maken. Iets waaraan alle betrokkenen groot belang hechten. De komende tijd zullen alle betrokken overheden de inhoud en uitwerking van deze intentieverklaring met de diverse achterbannen bespreken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat