Structurele aandacht voor vitale infrastructuur

Den Haag – Overheden en bedrijven gaan structureel aandacht besteden aan de bescherming van de vitale infrastructuur. Dat staat in het eindrapport van het project Bescherming Vitale Infrastructuur.

Minister Remkes (BZK) heeft het eindrapport van het project naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de afgelopen twee jaar heeft de projectgroep een begin gemaakt met de bescherming van vitale infrastructuur. Bij de vitale infrastructuur gaat het om processen, producten en diensten die cruciaal zijn voor de Nederlandse samenleving. De projectgroep heeft hiervoor een ‘quick scan’ gemaakt, maar heeft het project niet volledig kunnen afronden.

De vervolgfase wordt verdeeld in drie trajecten:

– Vaststellen van vitale belangen en knooppunten binnen en tussen vitale sectoren en diensten en het vaststellen van geografische knooppunten.
– In kaart brengen van de kwetsbaarheid en risico’s van vitale sectoren en knooppunten.
– Ontwikkelen van een samenhangend pakket van beschermingsmaatregelen.
Tot de vitale infrastructuur behoren: de energie- en drinkwatervoorziening, telecommunicatie, voedselvoorziening en voedselveiligheid, gezondheidszorg, financiële infrastructuur, het beheer van oppervlaktewater, openbare orde en veiligheid, rechtsorde, openbaar bestuur, transportvoorzieningen en de chemische en nucleaire industrie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken

Structurele aandacht voor vitale infrastructuur | Infrasite

Structurele aandacht voor vitale infrastructuur

Den Haag – Overheden en bedrijven gaan structureel aandacht besteden aan de bescherming van de vitale infrastructuur. Dat staat in het eindrapport van het project Bescherming Vitale Infrastructuur.

Minister Remkes (BZK) heeft het eindrapport van het project naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de afgelopen twee jaar heeft de projectgroep een begin gemaakt met de bescherming van vitale infrastructuur. Bij de vitale infrastructuur gaat het om processen, producten en diensten die cruciaal zijn voor de Nederlandse samenleving. De projectgroep heeft hiervoor een ‘quick scan’ gemaakt, maar heeft het project niet volledig kunnen afronden.

De vervolgfase wordt verdeeld in drie trajecten:

– Vaststellen van vitale belangen en knooppunten binnen en tussen vitale sectoren en diensten en het vaststellen van geografische knooppunten.
– In kaart brengen van de kwetsbaarheid en risico’s van vitale sectoren en knooppunten.
– Ontwikkelen van een samenhangend pakket van beschermingsmaatregelen.
Tot de vitale infrastructuur behoren: de energie- en drinkwatervoorziening, telecommunicatie, voedselvoorziening en voedselveiligheid, gezondheidszorg, financiële infrastructuur, het beheer van oppervlaktewater, openbare orde en veiligheid, rechtsorde, openbaar bestuur, transportvoorzieningen en de chemische en nucleaire industrie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken