Minister VROM heft verscherpt toezicht Eindhoven op

Eindhoven – De gemeente Eindhoven staat niet langer onder verscherpt toezicht van de VROM-Inspectie. Dat heeft de VROM Inspecteur namens minister Dekker van VROM aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente meegedeeld. Het toezicht is opgeheven omdat uit een herhalingsonderzoek blijkt dat de uitvoering en handhaving van de VROM-taken zichtbaar verbeterd is.

Eindhoven is in september 2001 onder verscherpt toezicht gesteld. Dat gebeurde na een onderzoek van de VROM-Inspectie naar de uitvoering van de VROM-taken door de gemeente en een onderzoek naar de ont­ploffing bij het bedrijf Hoek Loos Medical B.V. Uit deze onderzoeken bleek dat de uitvoering van de VROM-taken op onderdelen niet toereikend was en dat de handhaving tekortschoot. Zo was het bestemmings­plan­nen­bestand verouderd, waren de milieu­vergunningen niet adequaat en werden te weinig controles op illegale bouw- en gebruiksactiviteiten uit­gevoerd.

Inmiddels is begonnen met het op orde brengen van het bestemmingsplannenbestand. Dit project was ingepland van 2004 tot eind 2008, maar wordt waarschijnlijk een jaar eerder, dus eind 2007, afgerond.

Herhalingsonderzoek
Het recent door de VROM-Inspectie uitgevoerde herhalingsonderzoek laat zien dat het verscherpt toezicht effect heeft. De uitvoering en handhaving van de VROM-taken is aanzienlijk verbeterd. Wel blijven nog enkele verbeterpunten bestaan, zoals het versneld inhalen van de achterstand in het verlenen van gebruiks­vergunningen, het voorkomen van termijnoverschrijdingen bij bouw- en gebruiksvergunning­aanvragen en het actualiseren van milieu­vergunningen.
Maar gezien de goede inspanningen en duidelijke resultaten van de gemeente Eindhoven heeft de minister van VROM besloten nu het verscherpt toezicht op te heffen. De minister heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente Eindhoven op de ingeslagen weg zal voortgaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Minister VROM heft verscherpt toezicht Eindhoven op | Infrasite

Minister VROM heft verscherpt toezicht Eindhoven op

Eindhoven – De gemeente Eindhoven staat niet langer onder verscherpt toezicht van de VROM-Inspectie. Dat heeft de VROM Inspecteur namens minister Dekker van VROM aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente meegedeeld. Het toezicht is opgeheven omdat uit een herhalingsonderzoek blijkt dat de uitvoering en handhaving van de VROM-taken zichtbaar verbeterd is.

Eindhoven is in september 2001 onder verscherpt toezicht gesteld. Dat gebeurde na een onderzoek van de VROM-Inspectie naar de uitvoering van de VROM-taken door de gemeente en een onderzoek naar de ont­ploffing bij het bedrijf Hoek Loos Medical B.V. Uit deze onderzoeken bleek dat de uitvoering van de VROM-taken op onderdelen niet toereikend was en dat de handhaving tekortschoot. Zo was het bestemmings­plan­nen­bestand verouderd, waren de milieu­vergunningen niet adequaat en werden te weinig controles op illegale bouw- en gebruiksactiviteiten uit­gevoerd.

Inmiddels is begonnen met het op orde brengen van het bestemmingsplannenbestand. Dit project was ingepland van 2004 tot eind 2008, maar wordt waarschijnlijk een jaar eerder, dus eind 2007, afgerond.

Herhalingsonderzoek
Het recent door de VROM-Inspectie uitgevoerde herhalingsonderzoek laat zien dat het verscherpt toezicht effect heeft. De uitvoering en handhaving van de VROM-taken is aanzienlijk verbeterd. Wel blijven nog enkele verbeterpunten bestaan, zoals het versneld inhalen van de achterstand in het verlenen van gebruiks­vergunningen, het voorkomen van termijnoverschrijdingen bij bouw- en gebruiksvergunning­aanvragen en het actualiseren van milieu­vergunningen.
Maar gezien de goede inspanningen en duidelijke resultaten van de gemeente Eindhoven heeft de minister van VROM besloten nu het verscherpt toezicht op te heffen. De minister heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente Eindhoven op de ingeslagen weg zal voortgaan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM