Kenniscentrum voor alle grote overheidsprojecten

Den Haag – De kennis over het aanbesteden van grote overheidsprojecten wordt in de toekomst gebundeld in een landelijk kenniscentrum. Naast het eerder aangekondigde Kenniscentrum Aanbesteden Bouw, gaat het ministerie van EZ zich richten op de kennis van aanbesteden in de sectoren ‘leveringen’ en diensten.

Op termijn worden beide functies gebundeld tot één kenniscentrum.

Verder doet het kabinet een aantal voorstellen voor nieuwe regels rond aanbesteden van overheidsprojecten. Uitgangspunten daarbij zijn helderheid en uniformiteit van de regels. Daardoor moet de naleving van aanbestedingsregels verbeteren.

De oprichting van het kenniscentrum en de aanpassing van de wetgeving vloeien voort uit de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid. Wanneer de nieuwe maatregelen niet leiden tot een betere naleving van de aanbestedingsregels, overweegt het kabinet meer ingrijpende maatregelen, zoals de instelling van toezicht op de naleving van aanbestedingsregels.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken

Kenniscentrum voor alle grote overheidsprojecten | Infrasite

Kenniscentrum voor alle grote overheidsprojecten

Den Haag – De kennis over het aanbesteden van grote overheidsprojecten wordt in de toekomst gebundeld in een landelijk kenniscentrum. Naast het eerder aangekondigde Kenniscentrum Aanbesteden Bouw, gaat het ministerie van EZ zich richten op de kennis van aanbesteden in de sectoren ‘leveringen’ en diensten.

Op termijn worden beide functies gebundeld tot één kenniscentrum.

Verder doet het kabinet een aantal voorstellen voor nieuwe regels rond aanbesteden van overheidsprojecten. Uitgangspunten daarbij zijn helderheid en uniformiteit van de regels. Daardoor moet de naleving van aanbestedingsregels verbeteren.

De oprichting van het kenniscentrum en de aanpassing van de wetgeving vloeien voort uit de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid. Wanneer de nieuwe maatregelen niet leiden tot een betere naleving van de aanbestedingsregels, overweegt het kabinet meer ingrijpende maatregelen, zoals de instelling van toezicht op de naleving van aanbestedingsregels.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Algemene Zaken