AVBB: Nieuwe bouworganisatie krijgt naam en gezicht

Gouda – Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Dat is de naam van de nieuwe vereniging van bouwondernemingen die op 1 januari 2005 een feit moet zijn, na de fusie van AVBB en Bolegbo-vok, BouwNed, Vianed, vocBetonbouw en WRI. Afgelopen woensdag zijn de naam en het beeldmerk goedgekeurd door het bestuur van de nieuwe vereniging in oprichting.

Andersson
De nieuwe organisatie vloeit voort uit het advies van de Commissie Andersson, genoemd naar haar voorzitter, organisatieadviseur Hans Andersson van het bureau AEF. Deze commissie, bestaande uit ondernemers uit alle geledingen van de bouw, boog zich in 2003 over de wijze waarop de belangenbehartiging in de bouw is georganiseerd. De conclusie luidde dat de huidige structuur van koepel met lidverenigingen zou moeten plaatsmaken voor één, nieuwe, daadkrachtige ondernemingsorganisatie. Dat maakt de belangenbehartiging voor bouwbedrijven slagvaardiger en doelmatiger. “Een daadkrachtige, professionele organisatie van werkgevers in de bouw zal de bouwbranche beter profileren en de juiste erkenning afdwingen als belangrijke economische en sociale sector in de Nederlandse samenleving”, aldus mr.drs. L.C. Brinkman, voorzitter van de nieuwe vereniging.

Nieuwe organisatie
Bouwend Nederland zal de uiteenlopende sectoren binnen de grote groep van uitvoerende bouwbedrijven in ons land vertegenwoordigen. Om voldoende binding met de individuele bedrijven te hebben, worden bedrijven rechtstreeks lid van de vereniging. In het bestuur zijn alle geledingen van de bouw vertegenwoordigd. Voor bouwbrede belangenbehartiging en onderlinge kennisuitwisseling komen er regio’s en afdelingen. Ter wille van de eigen identiteit van specifieke deelsectoren kunnen bedrijven zich organiseren in vakgroepen.
Op landelijk niveau komt er een werkorganisatie die ten dienste staat van alle leden en het bestuur. De vestigingsplaats daarvan is het Bouwhuis in Gouda; in 2006 wordt het nieuwe Bouwhuis in Zoetermeer opgeleverd.

Taken
Een belangrijke taak voor de nieuwe brancheorganisatie is belangenbehartiging en lobby op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Daarnaast kunnen lidbedrijven op hen toegesneden dienstverlening verwachten. Bouwend Nederland zal opereren binnen de centrale werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. De nieuwe organisatie is, net als het AVBB nu, de gesprekspartner voor de vakbonden bij het afsluiten van een CAO voor de werknemers in de sector. Daarnaast representeert zij op bestuurlijk niveau de branche in Bouwradius/SBW, het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, het O&O-fonds en dergelijke.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

AVBB: Nieuwe bouworganisatie krijgt naam en gezicht | Infrasite

AVBB: Nieuwe bouworganisatie krijgt naam en gezicht

Gouda – Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Dat is de naam van de nieuwe vereniging van bouwondernemingen die op 1 januari 2005 een feit moet zijn, na de fusie van AVBB en Bolegbo-vok, BouwNed, Vianed, vocBetonbouw en WRI. Afgelopen woensdag zijn de naam en het beeldmerk goedgekeurd door het bestuur van de nieuwe vereniging in oprichting.

Andersson
De nieuwe organisatie vloeit voort uit het advies van de Commissie Andersson, genoemd naar haar voorzitter, organisatieadviseur Hans Andersson van het bureau AEF. Deze commissie, bestaande uit ondernemers uit alle geledingen van de bouw, boog zich in 2003 over de wijze waarop de belangenbehartiging in de bouw is georganiseerd. De conclusie luidde dat de huidige structuur van koepel met lidverenigingen zou moeten plaatsmaken voor één, nieuwe, daadkrachtige ondernemingsorganisatie. Dat maakt de belangenbehartiging voor bouwbedrijven slagvaardiger en doelmatiger. “Een daadkrachtige, professionele organisatie van werkgevers in de bouw zal de bouwbranche beter profileren en de juiste erkenning afdwingen als belangrijke economische en sociale sector in de Nederlandse samenleving”, aldus mr.drs. L.C. Brinkman, voorzitter van de nieuwe vereniging.

Nieuwe organisatie
Bouwend Nederland zal de uiteenlopende sectoren binnen de grote groep van uitvoerende bouwbedrijven in ons land vertegenwoordigen. Om voldoende binding met de individuele bedrijven te hebben, worden bedrijven rechtstreeks lid van de vereniging. In het bestuur zijn alle geledingen van de bouw vertegenwoordigd. Voor bouwbrede belangenbehartiging en onderlinge kennisuitwisseling komen er regio’s en afdelingen. Ter wille van de eigen identiteit van specifieke deelsectoren kunnen bedrijven zich organiseren in vakgroepen.
Op landelijk niveau komt er een werkorganisatie die ten dienste staat van alle leden en het bestuur. De vestigingsplaats daarvan is het Bouwhuis in Gouda; in 2006 wordt het nieuwe Bouwhuis in Zoetermeer opgeleverd.

Taken
Een belangrijke taak voor de nieuwe brancheorganisatie is belangenbehartiging en lobby op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Daarnaast kunnen lidbedrijven op hen toegesneden dienstverlening verwachten. Bouwend Nederland zal opereren binnen de centrale werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. De nieuwe organisatie is, net als het AVBB nu, de gesprekspartner voor de vakbonden bij het afsluiten van een CAO voor de werknemers in de sector. Daarnaast representeert zij op bestuurlijk niveau de branche in Bouwradius/SBW, het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, het O&O-fonds en dergelijke.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB