Natuureiland De Kreupel weer van vogels

Den Haag – Natuureiland De Kreupel in het IJsselmeergebied is weer van de vogels. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen liet ter afsluiting van de aanleg van het natuureiland een boeienlijn te water. Daarmee is het eiland symbolisch gemarkeerd als het domein van watervogels.

De Kreupel wordt vanaf nu weer verzorgd door Staatsbosbeheer. De afgelopen tijd hebben al duizenden vogels weer bezit genomen van het gebied. De Kreupel ontleent zijn naam aan de historische aanduiding voor de plaatselijke ondiepte, die voor het eerst op een kaart van de Zuiderzee in 1860 is aangetroffen. Afgelopen jaar zijn hier, op acht kilometer uit de kust van Enkhuizen, zandplaten opgespoten met een totale omvang van zeventig hectare.

Het IJsselmeergebied is een van de grootste en belangrijkste gebieden voor watervogels in Europa. Om voedselgebieden voor vogels beter bereikbaar te maken, hebben Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het initiatief genomen voor de aanleg van De Kreupel. Het eiland vormt een rustplaats en broedgebied te midden van een van de meest visrijke delen van het IJsselmeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Natuureiland De Kreupel weer van vogels | Infrasite

Natuureiland De Kreupel weer van vogels

Den Haag – Natuureiland De Kreupel in het IJsselmeergebied is weer van de vogels. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen liet ter afsluiting van de aanleg van het natuureiland een boeienlijn te water. Daarmee is het eiland symbolisch gemarkeerd als het domein van watervogels.

De Kreupel wordt vanaf nu weer verzorgd door Staatsbosbeheer. De afgelopen tijd hebben al duizenden vogels weer bezit genomen van het gebied. De Kreupel ontleent zijn naam aan de historische aanduiding voor de plaatselijke ondiepte, die voor het eerst op een kaart van de Zuiderzee in 1860 is aangetroffen. Afgelopen jaar zijn hier, op acht kilometer uit de kust van Enkhuizen, zandplaten opgespoten met een totale omvang van zeventig hectare.

Het IJsselmeergebied is een van de grootste en belangrijkste gebieden voor watervogels in Europa. Om voedselgebieden voor vogels beter bereikbaar te maken, hebben Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het initiatief genomen voor de aanleg van De Kreupel. Het eiland vormt een rustplaats en broedgebied te midden van een van de meest visrijke delen van het IJsselmeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat