Financiën Tweede Coentunnel en Westrandweg rond

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft met de bestuurders uit de Regio Amsterdam afspraken vastgelegd over de financiering van de Tweede Coentunnel/Westrandweg. Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst wordt een belangrijk verkeersknelpunt in de Noordelijke Randstad aangepakt.

De Coentunnel is al jarenlang een groot verkeersknelpunt in de Noordelijke Randstad. Door de aanleg van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg verbetert de bereikbaarheid in de Noordelijke Randstad aanzienlijk. Bovendien krijgt het investeringsklimaat in de regio Amsterdam een positieve impuls.

Vorig jaar 7 maart is de Intentieovereenkomst getekend waarin het Rijk samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en het ROA zich committeerden aan de wijze van financiering van de aanleg. De bestuursovereenkomst legt de afspraken definitief en meer in detail vast. Bovendien zijn de afspraken nu ook mede ondertekend door de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Haarlemmermeer.

In de bestuursovereenkomst staat dat het budget van 1070 miljoen (prijspeil 2002) niet overschreden mag worden. Hiervoor zijn het Rijk en de regio gezamenlijk verantwoordelijk. Vorig jaar bleek dat de kostenraming uit kwam op 1120 miljoen euro. Een bedrag van 904 miljoen euro wordt door het Rijk beschikbaar gesteld. Het gat van 216 miljoen euro is nu gedicht door diverse maatregelen. Zo vindt voor een bedrag van 50 miljoen euro versobering en optimalisatie van het ontwerp plaats. Daarnaast dragen het Rijk en de regio elk een bedrag van 83 miljoen euro bij.

Mocht in de komende jaren blijken dat restrisico’s optreden dan is het uitgangspunt dat deze met gesloten beurzen worden opgevangen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over mogelijke terugvalmaatregelen zoals het accepteren van meer verkeershinder tijdens de aanleg van het project, het minimaliseren van elektromechanische installaties, signalering en verkeersgeleidende maatregelen of het eenvoudiger uitvoeren van de Westrandweg.

Naast de financiering zijn ook afspraken gemaakt over het behoud van de leefbaarheid in de omgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Financiën Tweede Coentunnel en Westrandweg rond | Infrasite

Financiën Tweede Coentunnel en Westrandweg rond

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft met de bestuurders uit de Regio Amsterdam afspraken vastgelegd over de financiering van de Tweede Coentunnel/Westrandweg. Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst wordt een belangrijk verkeersknelpunt in de Noordelijke Randstad aangepakt.

De Coentunnel is al jarenlang een groot verkeersknelpunt in de Noordelijke Randstad. Door de aanleg van de Tweede Coentunnel en de Westrandweg verbetert de bereikbaarheid in de Noordelijke Randstad aanzienlijk. Bovendien krijgt het investeringsklimaat in de regio Amsterdam een positieve impuls.

Vorig jaar 7 maart is de Intentieovereenkomst getekend waarin het Rijk samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en het ROA zich committeerden aan de wijze van financiering van de aanleg. De bestuursovereenkomst legt de afspraken definitief en meer in detail vast. Bovendien zijn de afspraken nu ook mede ondertekend door de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Haarlemmermeer.

In de bestuursovereenkomst staat dat het budget van 1070 miljoen (prijspeil 2002) niet overschreden mag worden. Hiervoor zijn het Rijk en de regio gezamenlijk verantwoordelijk. Vorig jaar bleek dat de kostenraming uit kwam op 1120 miljoen euro. Een bedrag van 904 miljoen euro wordt door het Rijk beschikbaar gesteld. Het gat van 216 miljoen euro is nu gedicht door diverse maatregelen. Zo vindt voor een bedrag van 50 miljoen euro versobering en optimalisatie van het ontwerp plaats. Daarnaast dragen het Rijk en de regio elk een bedrag van 83 miljoen euro bij.

Mocht in de komende jaren blijken dat restrisico’s optreden dan is het uitgangspunt dat deze met gesloten beurzen worden opgevangen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over mogelijke terugvalmaatregelen zoals het accepteren van meer verkeershinder tijdens de aanleg van het project, het minimaliseren van elektromechanische installaties, signalering en verkeersgeleidende maatregelen of het eenvoudiger uitvoeren van de Westrandweg.

Naast de financiering zijn ook afspraken gemaakt over het behoud van de leefbaarheid in de omgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat