Subsidies voor wateroverlast groot succes

Den Haag – Zesenzestig uitvoeringsplannen die wateroverlast moeten voorkomen zijn goedgekeurd. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wilde met deze regeling een stimulans geven aan verschillende maatregelen tegen regionale wateroverlast. Begin dit jaar stelde het ministerie 97 miljoen euro subsidie ter beschikking. In totaal zijn tot nu toe ruim 130 aanvragen ingediend. Met de aanvragen die op 1 april zijn ingediend is de regeling reeds uitgeput. De goedgekeurde plannen zijn van gemeenten (45) en waterschappen (21).

De goedgekeurde plannen zijn stedelijke en landelijke projecten. De projecten zijn bijvoorbeeld de verbreding van sloten, beekherstel met natuurvriendelijke oevers, de aanleg van waterbergingsvijvers of bemaling. Bij veel projecten komt het regenwater niet meer in het riool, maar wordt bijvoorbeeld geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd via een apart regenwaterriool.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat