Rijk: € 300 mln ontwikkeling stationsgebied Utre

Utrecht – Utrecht ontvangt van het Rijk een bijdrage van ruim € 300 miljoen voor de geplande ontwikkeling van het stationsgebied. De ministers Dekker (VROM) en Peijs (V&W) en burgemeester Brouwer ondertekenen hierover op 2 juli 2004 een uitvoeringsovereenkomst. Tijdens een aansluitende publieksavond geven de gemeente en partners toelichting op de voortgang in de uitwerking van de plannen. Bioscoopexploitant Wolff presenteert een eerste ontwerp voor de nieuwe Megabioscoop die op de kop van het Jaarbeursterrein komt.

Uitvoeringsovereenkomst
De uitvoeringsovereenkomst tussen rijk en gemeente legt afspraken vast over de besteding van de rijksbijdrage aan het Stationsgebied, één van de zogeheten zes Nieuwe Sleutelprojecten van ons land. Vorige maand ontving Utrecht een positieve uitslag van de rijkstoetsing van de plannen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat reserveert € 249 miljoen voor aanpassingen aan het spoor en voor de nieuwe OV-terminal. Het ministerie van VROM reserveert € 54,5 miljoen euro voor de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Dit geld is vooral bedoeld voor het herstel van de Catharijnesingel en de inrichting van de openbare ruimte.

Werkbezoek ministers Peijs en Dekker

Beide ministers maken een wandeling door Stationsgebied. Onderweg maken zij kennis met de directies van de private partijen, die een belangrijke rol spelen bij de herontwikkeling van het gebied. Vertegenwoordigers van de Jaarbeurs, de NS en Corio (eigenaar Hoog Catharijne) lichten ter plaatse hun plannen toe. De wandeling (van 16.30 tot ongeveer 17.30 uur) voert van het Beatrixgebouw, via de stationshal en Hoog Catharijne, naar het Muziekcentrum Vredenburg. Daar wordt aansluitend de uitvoeringsovereenkomst officieel ondertekend (tussen 17.30 en 18.00 uur).

Uitwerking plannen en contracten met partners
In december 2003 werd het Masterplan Stationsgebied aangenomen door de gemeenteraad, tegelijkertijd met een aantal moties en amendementen. In de afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan een actualisatie van dat Masterplan. Er vinden aanpassingen plaats op basis van zowel deze moties en amendementen als op basis van reacties uit de inspraak en commentaar het rijk. Na de zomer vindt besluitvorming plaats over deze actualisatie. Belangrijk deel van de totstandkoming van de plannen gebeurt in overleg met de partners. De gemeente tekent, rekent en onderhandelt afzonderlijk met Corio, Jaarbeurs en NS Vastgoed over de ontwikkeling van deelgebieden.

Megabioscoop op Jaarbeursterrein

De megabioscoop is het eerste concrete ontwerp van de bij de ontwikkeling van het stationsgebied betrokken private partijen. Bioscoopexploitant de Wolff Cinema Groep heeft een ontwerpstudie klaar. De Megabioscoop is gepland op de kop van het Jaarbeursterrein, waar voorzieningen op het gebied van vrije tijd en amusement een plaats krijgen. De megabioscoop wordt de grootste bioscoop van ons land, toegankelijk gelegen aan de nieuwe Centrumboulevard die vanaf het Vredenburg door Hoog Catharijne en het station over het Jaarbeursterrein loopt. Wolff en de Jaarbeurs denken samen na over het gebruik van de bioscoop zalen overdag. De zalen, bioscoopfaciliteiten en horecavoorzieningen zijn een bruikbare uitbreiding voor de conferentiefaciliteiten van de Jaarbeurs. Dit gebruik sluit goed aan bij de functie van de centrumboulevard. Start van de bouw van de megabioscoop is gepland voor de eerste helft van 2006, de bioscoop kan dan in de eerste helft van 2007 zijn deuren openen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Utrecht